*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

Mokytojai kviečiami tobulinti skaitmenines kompetencijas

Mokytojai kviečiami tobulinti skaitmenines kompetencijas

Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendina projektą Nr. ŠMSM-V-004-0001 „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“. Projekto tikslas – pasitelkiant švietimo technologijas ir naujoves (inovacijas), didinti švietimo sistemos efektyvumą ir mokymosi rezultatų kokybę.

Savivaldybės mokytojai kviečiami įgyti šiomis dienomis itin svarbių įgūdžių – tobulinti savo skaitmenines kompetencijas. Mokymų trukmė - 40 akademinių valandų. Mokymai finansuojami Europos Sąjungos lėšomis.

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai yra:

  1. Patogūs. Kompiuterinio raštingumo mokymai vyks patogioje nuotolinėje platformoje: po pamokų ar kitu mokytojo pasirinktu laiku. Tad mokymai yra lankstūs – jie tiks net itin užimtiems mokytojams ir nesukels iššūkių švietimo įstaigų vadovams organizuojant ugdymo procesą.
  2. Praktiški. Mokytojai pamokose galės iš karto pritaikyti įgytas žinias, o mokymuose gautas užduotis išbandys pamokų metu kartu su savo mokiniais. Taip jie ne tik matys savo mokinių reakcijas, bet ir sudomins mokinius naujais, įtraukiais metodais.
  3. Atitinkantys ugdymo pakopas. Bus siūlomos dvi patraukliai parengtos mokymų programos: pirmoji – priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojams, antroji – pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojams. Programos atliepia reikalingiausias žinias, kaip mokytojui lengvai naudotis technologijomis mokyklos kasdienybėje.
  4. Individualūs. Mokymų platformoje mokytojams bus sudarytos galimybės prieš mokymus įsivertinti savo individualų skaitmeninių kompetencijų lygį, o po to stebėti, kaip vyksta asmeninė pažanga.
  5. Oficialūs. Mokomoji medžiaga remiasi moderniausia Europos piliečių skaitmeninių kompetencijų sistema „DigComp“, kuri leidžia mokytojams matyti savo tobulėjimo kreivę. Baigę mokymus mokytojai gaus tai liudijantį pažymėjimą – oficialų sertifikatą, žymintį įgytą kompetencijų lygį.

Per dvejus metus Projektas apmokys ne mažiau kaip 2 200 Lietuvos mokytojų.

Maloniai kviečiame mokytojus aktyviai registruotis į mokymus!

Registracija į mokymus čia: https://forms.office.com/r/sS2ZrDp80m