*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

Emocinis klimatas mokyklose

Emocinis klimatas mokyklose

2024 m. balandžio mėn. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose jau trečią kartą vyko tyrimas „Emocinis klimatas mokykloje“. Labiausiai emocinį klimatą mokyklose apibūdinančius teiginius mokyklų bendruomenės atrinko ir aptarė dar 2023 metų pradžioje, bendrą klausimyną sudarė savivaldybės komanda, sudaryta iš savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnybos ir Švietimo ir kultūros skyriaus atstovų. Tai bendro darbo rezultatas.

Tyrimas atliktas vykdant 1–12 klasių mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) (toliau – tėvai) ir mokyklų darbuotojų (pedagogų ir ne pedagogų) apklausas. Pagal apklausų rezultatus nustatytas emocinio klimato lygis, vertinant balais nuo 1 iki 10.

Mokiniai

Tyrime dalyvavo 405 Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasės mokiniai, arba 40 proc. visų savivaldybės mokinių: Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijoje – 197 (30 % visų šios gimnazijos mokinių), Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijoje – 70 (51 % šios gimnazijos mokinių), Ignalinos r. Vidiškių gimnazijoje – 138 (66 % šios gimnazijos mokinių). Bendras mokinių emocinio klimato lygis įvertintas 6,8 (2023 m. balandžio mėn. buvo 6,9, lapkričio mėn. – 6,6).

Prasčiausiai įvertinti teiginiai „Prieš atsiskaitymus jaučiu nerimą“ (įvertinimas – 7,2, reikšmė skaičiavimui – 3,8), „Atsakinėdamas bijau suklysti“ (įvertinimas – 6,5, reikšmė skaičiavimui – 4,5), „Mokykloje jaučiuosi svarbus“ (įvertinimas ir reikšmė skaičiavimui – 6,2), „Mokykloje mokytis įdomu“ (6,4), „Aš noriai einu į mokyklą“ (6,5), „Mano nuomonė mokykloje yra svarbi“ (6,5), „Mokykloje daug įdomios veiklos“ (6,5). Žemiausius mokinių įverčius gaunantys teiginiai buvo tie patys visų trijų tyrimų metu: vaikai atsakinėdami bijo suklysti ir prieš atsiskaitymus jaučia nerimą. Baimę suklysti atsakinėjant net 58 proc. mokinių įvertino 7–10 balų, nerimą prieš atsiskaitymus – 67 proc., todėl mokinius reikia mokyti įvairių nerimo ir streso mažinimo technikų; tai praverstų ne tik mokykloje, bet ir įvairiose gyvenimiškose situacijose.

Geriausiai mokiniai įvertino teiginius „Mokykloje turiu draugų“ (8,5), Žinau, kas mokykloje man gali padėti“ (7,9), „Aš pasitikiu savo mokytojais“ (7,8) ir „Prireikus gaunu reikiamą pagalbą“ (7,7).

Mokyklų darbuotojai

Tyrime dalyvavo 187 Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai. Anketas užpildė 129 pedagogai  ir 58 nepedagoginiai darbuotojai. Bendras emocinio klimato lygis – 7,7 – lyginant tiek su 2023 m. balandžio mėn. tyrimu, tiek su 2023 m. lapkričio mėn. tyrimu, nepakito.

Prasčiausiai įvertinti teiginiai „Mokykloje yra per didelis darbo krūvis“ (reikšmė skaičiavimui – 4,3), „Patiriu įtampą dėl nuolatinės reikalavimų atliekamam darbui kaitos“ (reikšmė skaičiavimui – 5,3), „Patiriu įtampą dėl mokinių tėvų nepasitenkinimo“ (reikšmė skaičiavimui – 6,6) ir „Gaunu teisingą atlygį už savo darbą“ (6,9). Šie teiginiai žemiausius įvertinimus gauna jau ne pirmą kartą.

Aukščiausiai įvertinti teiginiai „Mokyklos darbuotojams sudaryta galimybė susipažinti su įvairiomis naujovėmis ir taikyti jas savo darbe“ (8,9), „Mokyklos aplinka yra saugi“ (8,8), „Kolegos man padeda, kai prireikia profesinės pagalbos“ (8,6).

Mokinių tėvai

Mokinių tėvai tyrime dalyvavo neaktyviai. Dalyvauti buvo kviečiami abu kiekvieno mokinio tėvai, iš viso užpildyti tik 199 klausimynai. Tyrime dalyvavusių Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 mokinių tėvų dalis – 10 proc., todėl rezultatų laikyti patikimais tikrai negalima. Bendras mokinių tėvų emocinio klimato lygis – 8,0 (2023 m. balandžio mėn. buvo 7,9, lapkričio mėn. – 8,0).

Prasčiausiai, kaip ir ankstesnių tyrimų metu, įvertinti teiginiai „Mano vaikas jaučia nerimą prieš kontrolinius darbus ir kitus atsiskaitymus“ (įvertinimas – 7,2, reikšmė skaičiavimui – 3,8) ir „Vaikas iš mokyklos grįžta pervargęs“ (įvertinimas – 6,5, reikšmė skaičiavimui – 4,5). Vaikų patiriamą nerimą prieš atsiskaitymus net 68 proc. tėvų įvertino 7–10 balų, o 57 proc. tyrime dalyvavusių tėvų mano, kad jų vaikai iš mokyklos į namus grįžta pervargę.

Aukščiausius įvertinimus gavo teiginiai „Esu informuojamas apie vaiko pasiekimus“ (įvertinimas ir reikšmė skaičiavimui – 9,2), „Aš nuolat domiuosi savo vaiko emocine būsena mokykloje“ (9,1), „Mano vaikas mokykloje turi draugų“ (9,0),  „Džiaugiuosi, kad mano vaikas mokosi šioje mokykloje“ (8,8), „Jaučiuosi ramus, kai mano vaikas būna mokykloje“ (8,7).

Tyrimo rezultatai

2024 m. balandžio mėn. atlikto tyrimo rezultatai (šalia kiekvieno teiginio esančiose lentelėse pateiktas įvertinimų reikšmių pasiskirstymas, vidutinė reikšmė  ir įvertinimo pokytis lyginant su ankstesniais tyrimais, taip pat pateikiama žemų įvertinimų (nuo 1 iki 4 balų) dalis procentais, išskirtos  geriausiai ir prasčiausiai įvertintos sritys):

Tyrimo „Emocinis klimatas mokykloje“ puslapis: https://ignalina.lt/svietimas/svietimo-stebesena-ir-pazanga/tyrimas-emocinis-klimatas-mokykloje/636.

Tyrimo rezultatai analizuojami ne tik savivaldybės, bet ir kiekvienos mokyklos, taip pat kiekvienos klasės (ar klasių koncentro) lygmeniu – tik taip galima daugiau reikiamo dėmesio skirti probleminėms sritims ir efektyviau spręsti iškylančias problemas. Todėl tiek mokinių, tiek jų tėvų prašytume aktyviau dalyvauti šiuose tyrimuose, kurie bus atliekami ir toliau. Taip pat, kadangi tyrime galima ne tik įvertinti teiginius, bet ir pateikti savo pastabas ar siūlymus, prašytume aktyviau naudotis šia galimybe.

 

Rita Gasiukevičienė,
Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė,
tyrimo „Emocinis klimatas mokykloje“ komandos vadovė
tel. (8~386) 39145, el. p. rita.gasiukeviciene@ignalina.lt