*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

Ką veikia Ignalinos abiturientai?

Ką veikia Ignalinos abiturientai?

2023 m. Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose buvo 83 abiturientai (praėjusiais metais – 80), iš jų 77, t. y., 94,0 proc., gavo brandos atestatus.

Pagal mokyklų pateiktus duomenis, šiais metais abiturientai studijuos 4 universitetuose (25 abiturientai), 6 kolegijose (15 abiturientų) ir 7 profesinio mokymo ar kitose įstaigose (16 abiturientų). Kiti jau dirba arba ketina dirbti Lietuvoje (7 abiturientai) ar užsienyje (2 abiturientai), atliks savanorišką ar privalomąją karo tarnybą (16 abiturientų). 2 abiturientai kol kas nieko veikti neplanuoja.

Į universitetus šiais metais įstojo 30,1 proc. abiturientų. Praėjusiais metais į universitetus įstojusių abiturientų dalis sudarė 26,3 proc. Kolegijose šiais metais studijuos 18,1 proc. abiturientų (praėjusiais metais – 20,0 proc.), profesinio mokymo ar kitose įstaigose – 19,3 proc. abiturientų (praėjusiais metais – 11,3 proc.).

Kaip ir kone kasmet, šiais metais populiariausias pagal rajono abiturientų pasirinkimą universitetas – Vilniaus universitetas (18 įstojusiųjų). Vilniaus Gedimino technikos universitete šiais metais studijuos 5, Vilniaus Mykolo Romerio universitete – 1, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje – 1 abiturientas. Pasirinktos būsimos specialybės labai įvairios: teisė (3); ekonomika ir finansai (2); farmacija (2); optometrija (2); psichologija (2); filosofija (1); slauga ir akušerija (1); vaikystės pedagogika (1); molekulinė biologija (1); domenų mokslas (1); informacinių sistemų inžinerija (1); informatikos inžinerija (1); kūrybos komunikacija (1), statybos ir nekilnojamojo turto valdymas (1); mechanika ir robotika (1); elektronikos inžinerija (1); transporto inžinerija (1); muzikos industrija ir prodiusavimas (1); pramogų industrijos (1).

Mėgstamiausia kolegija nesikeičia jau ilgą laiką – tai Vilniaus kolegija, kurioje šiais metais mokysis 10 rajono abiturientų. Po 1 abiturientą pasirinko studijas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje,  Viešojoje įstaigoje Vilniaus verslo kolegijoje, Kauno kolegijoje, Šiaulių valstybinėje kolegijoje, Utenos kolegijoje. Pasirinktos specialybės taip pat įvairios: ryšiai su visuomene (3); bendrosios praktikos slauga (2); turizmo vadyba (1); apskaita (1); kultūrinės veiklos vadyba (1); tarptautinis verslas (1); logistika (1); maisto technologija (1); automobilių techninis eksploatavimas (1); anglų kalba tarptautinei komunikacijai (1); automobilių techninis eksploatavimas (1); informacinių sistemų inžinerija (1).

Iš kitų mokymo įstaigų šiais metais populiariausia Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokykla – joje mokysis 7 abiturientai. 3 abiturientai mokysis Švenčionių profesinio rengimo centre, 2 – Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centre, po 1 – Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centre, Utenos regioniniame profesinio mokymo centre, Zarasų profesinėje mokykloje, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre.

 

Rita Gasiukevičienė,
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
Švietimo ir kultūros skyriaus vyr. specialistė
El. p. rita.gasiukeviciene@ignalina.lt