*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

Mokyklos ruošiasi programų atnaujinimui

Mokyklos ruošiasi programų atnaujinimui

Atsižvelgus į visuomenės poreikius, mokinių pasiekimų rezultatus, pedagogikos mokslo naujoves ir iššūkius švietimui, būtina ugdymo turinio kaita. Todėl vyksta ugdymo turinio atnaujinamas, jau parengtos naujos bendrosios programos ir rengiamasi jų įgyvendinimui.

Didelė naujovė diegiant atnaujintas bendrąsias programas yra ta, kad ugdymo turinys suskaidomas į dvi dalis: 70 proc. ugdymo turinio yra privalomas ir vienodas visoje šalyje, o 30 proc. ugdymo turinio yra pasirenkamas. Egzaminai ir pasiekimų patikrinimai vyks tik iš privalomojo ugdymo turinio. Koks bus pasirenkamasis ugdymo turinys, bus sprendžiama savivaldybės, mokyklos arba mokytojo lygmeniu, atsižvelgiant ir į kiekvieno mokinio individualius poreikius.

Sausio 25 d. savivaldybės  Atnaujinamo ugdymo turinio (toliau – AUT) įgyvendinimo koordinavimo komanda rinkosi aptarti AUT diegimo rajono mokyklose aktualijų. Daugiausia dėmesio skirta 30 proc. pasirenkamojo ugdymo galimybėms aptarti.

Kalbėta ir apie kompetencijas mokytojo lygmeniu, dalijimąsi informacija mokyklose, mokytojų pasirengimą AUT įgyvendinimui, kuris dalyje klasių (1, 3, 5, 7, 9 ir 11) prasidės nuo 2023 m. rugsėjo 1 d., o likusiose – nuo 2024 m.

AUT įgyvendinimo koordinavimo komandos nariai kviesti aptarti 30 proc. pasirenkamo ugdymo turinio galimybes savo mokyklų bendruomenėse, dalykų mokytojų metodiniuose susirinkimuose bei padiskutuoti, ar privalomo / pasirenkamo ugdymo turinio pamokos turėtų atsispindėti pamokų tvarkaraščiuose.

 

Rita Gasiukevičienė,
Švietimo ir kultūros skyriaus vyr. specialistė,
ugdymo turinio atnaujinimo koordinatorė savivaldybėje
tel. (8~386) 39145, el. p. rita.gasiukeviciene@ignalina.lt