*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

Mokyklose ištirtas emocinis klimatas

Mokyklose ištirtas emocinis klimatas

Birželio 8 d. Ignalinos rajono savivaldybės ilgalaikio tyrimo „Emocinis klimatas mokykloje“ komanda, sudaryta iš savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnybos ir Švietimo ir kultūros skyriaus atstovų, rinkosi aptarti balandžio mėn. savivaldybės mokyklose vykusio tyrimo „Emocinis klimatas mokykloje“ rezultatų ir planuoti būsimų veiklų.

Tyrimas atliktas vykdant 1–12 klasių mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklų darbuotojų (pedagogų ir ne pedagogų) apklausas. Pagal apklausų rezultatus nustatytas emocinio klimato lygis, vertinant balais nuo 1 iki 10.

 

Tyrime dalyvavo 591 Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasės mokinys – tai sudaro 55 proc. visų savivaldybės mokinių.

Geriausiai mokiniai įvertino teiginius „Mokykloje turiu draugų“ (vidutinė reikšmė – 8,4) „Aš pasitikiu savo mokytojais“ (7,9), ir „Žinau, kas mokykloje man gali padėti“ (7,9).

Prasčiausiai įvertinti teiginiai „Man patinka valgyti mokyklos valgykloje“ (6,3), „Mokykloje jaučiuosi svarbus“ (6,1), „Atsakinėdamas bijau suklysti“ („atvirkščia“ reikšmė skaičiavimui – 4,9), prieš atsiskaitymus jaučiu nerimą“ („atvirkščia“ reikšmė skaičiavimui – 4,2).

Baimę suklysti atsakinėjant net 53 proc. mokinių įvertino 7–10 balų, nerimą prieš atsiskaitymus – 61 proc., todėl planai ateinančiais mokslo metais savivaldybės mokyklose mokyti vaikus įvairių nerimo ir streso mažinimo technikų yra labai savalaikiai.

Lyginant pagal klases, mokyklose labiausiai gyvenimo patenkinti yra pirmokai – jų emocinio klimato lygis siekia 8,3. Toliau emocinio klimato lygis nuosekliai mažėja, žemiausia reikšmė – 5,6 – yra devintoje klasėje.

Bendras mokinių emocinio klimato lygis – 6,9.

 

Tyrime dalyvavo ne tik mokiniai, bet ir 198 Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, arba 55 proc.. Anketas užpildė 134 pedagogai (70 proc. visų pedagogų) ir 64 ne pedagogai (38 proc. ne pedagogų).

Aukščiausius įvertinimus gavo teiginiai „Mokykloje yra jauku“ (8,8), „Man patinka dirbti šioje įstaigoje“ (8,7), „Mokyklos aplinka yra saugi“ (8,7), prasčiausiai įvertinti teiginiai „Patiriu įtampą dėl mokinių tėvų nepasitenkinimo“ („atvirkščia“ reikšmė skaičiavimui – 6,7), „Patiriu įtampą dėl nuolatinės reikalavimų atliekamam darbui kaitos“ („atvirkščia“ reikšmė skaičiavimui – 5,9), „Mokykloje yra per didelis darbo krūvis“ („atvirkščia“ reikšmė skaičiavimui – 4,9).

Bendras darbuotojų emocinio klimato lygis – 7,7 (pedagogų – 7,67, ne pedagogų – 7,73).

 

Mokinių tėvai tyrime dalyvavo neaktyviai – užpildyti 298 klausimynai, taigi tyrime dalyvavo tik 14 proc. Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), ir tėvų nuomonės tyrimo laikyti patikimu negalima. Dalyvauti buvo kviečiami abu kiekvieno mokinio tėvai.

Aukščiausius įvertinimus gavo teiginiai „Esu informuojamas apie vaiko pasiekimus“ (9,1), „Aš nuolat domiuosi savo vaiko emocine būsena mokykloje“ (9,0), „Mano vaikas mokykloje turi draugų“ (8,8).

Mokinių tėvai prasčiausiai įvertino teiginius „Vaikas iš mokyklos grįžta pervargęs“ („atvirkščia“ reikšmė skaičiavimui – 4,8) ir „Mano vaikas nerimauja prieš kontrolinius darbus ir kitus atsiskaitymus“ („atvirkščia“ reikšmė skaičiavimui – 3,8).

Vaikų patiriamą nerimą prieš atsiskaitymus 66 proc. tėvų įvertino 7–10 balų, 52 proc. tėvų mano, kad jų vaikai iš mokyklos grįžta pervargę.

 

Tyrimo rezultatuose pateikiamas kiekvieno teiginio įvertinimų pasiskirstymas bei vidutinė reikšmė, taip pat pateikiama apskaičiuota žemų įvertinimų (nuo 1 iki 4 balų) dalis procentais.

Atskirose lentelėse pateikiamas kiekvieno teiginio vidurkis pagal respondentų grupes (mokiniams ir jų tėvams – atskirai pagal klases, darbuotojams – pagal darbo pobūdį).

Su visais tyrimo rezultatais galite susipažinti čia.

 

Labiausiai emocinį klimatą mokykloje apibūdinančius teiginius mokyklų bendruomenės atrinko ir aptarė metų pradžioje, bendrą klausimyną sudarė savivaldybės komanda. Tai bendro darbo rezultatas.

Švietimo stebėsenos rodiklio „Emocinis klimatas mokykloje“ kaita bus stebima kelerius metus. „Tūkstantmečio mokyklų“ programos siekiamas pokytis savivaldybėje – laimingas, savimi ir kitais pasitikintis, išsilavinęs ir sveikas žmogus, kuriantis gerovę savo krašte. Todėl sistemingai atliekamo tyrimo „Emocinis klimatas mokykloje“ rezultatai padės pamatuoti ir įsivertinti TŪM programos įgyvendinimo veiksmingumą.

 

Rita Gasiukevičienė,
Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė,
tyrimo „Emocinis klimatas mokykloje“ komandos vadovė
tel. (8~386) 39145, el. p. rita.gasiukeviciene@ignalina.lt