*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

Susitikimas Visagino savivaldybėje

Susitikimas Visagino savivaldybėje

Gegužės 26 dieną Visagino savivaldybėje vyko Tūkstantmečio mokyklos (TŪM) projekto pristatymas,  dviejų partnerių – Ignalinos ir Visagino – parengtų programų aptarimas ,,TŪM programa Jūsų savivaldybėje: Visaginas kartu su Ignalinos rajonu“. Pasidžiaugta abiejų savivaldybių bendradarbiavimu, parengtais dokumentais, laukiančiais pokyčiais ir darbais, kuriems įgyvendinti bendrai numatyta skirti 3,9 mln. eurų. Programos „Tūkstantmečio mokyklos“ tikslas – prisidėti prie ugdymo kokybės gerinimo ir mokinių pasiekimų atotrūkio mažinimo savivaldybėse. Programa įgyvendinama pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, finansuojamą Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis.

Į Visaginą vyko Ignalinos rajono savivaldybės vadovai, rengiant programą prisidėję savivaldybės administracijos atstovai, specialistai ir, žinoma, projekte dalyvaujančios Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos direktorė Valentina Čeponienė, keletas mokytojų. Visus pasveikino ir bendru darbu bei investicijomis į švietimą pasidžiaugė Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguzas, merui Laimučiui Ragaišiui jis įteikė dovanėlę. Pristatyme taip pat dalyvavo vicemerai Imantas Umbražiūnas, Vaidotas Židanavičius, savivaldybės administracijos direktorius Vidas Kreivėnas, savivaldybės tarybos nariai Nijolė Trinkūnienė ir Artūras Česliokas.

Europos socialinio fondo komandos vardu kalbėjo švietimo ekspertė Vida Kamenskienė. Apžvelgusi Ignalinos ir Visagino savivaldybių ypatumus, labai kokybiškai parengtus dokumentus, ekspertė pasidžiaugė puikiu rezultatu ir stipria pradžia. Ypač daug gerų įvertinimų susilaukė Ignalinos parengtas Švietimo pažangos planas, puikiai atlikta duomenų, išvadų analizė. Buvo parodytas pristatomasis filmukas apie Tūkstantmečio mokyklos programą ir pagrindines jos sritis: lyderystės, įtraukiojo, kultūrinio ir STEAM ugdymo diegimą (STEAM – tai iš anglų kalbos kilęs akronimas, kuriame užšifruotos keturios disciplinos: angl. Science – mokslas, Technology – technologijos, Engineering – inžinerija, Arts – menai ir kūryba ir Math – matematika).

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Rita Gasiukevičienė, labiausiai prisidėjusi rengiant Švietimo pažangos planą,  įdomiai pristatė ignaliniečių viziją ir konkrečias plano priemones, ugdymo tobulinimo ir infrastruktūros darbus. Didelės apimties, sudėtingame dokumente numatyti pagrindiniai tikslai, uždaviniai, planuojamos įvairių sričių veiklos, siekiami rodikliai ir kt. Bus vertinami mokinių mokymosi, pamokų lankymo, dalyvavimo konkursuose, olimpiadose, varžybose pasiekimai, pamokų kokybė, STEAM ir kitų ugdymo metodų taikymas.

Ignalinoje kuriant Tūkstantmečio mokyklą bus siekiama sudaryti tinkamas sąlygas mokinių ugdymui ir ugdymuisi, stiprinti švietimo bendruomenės gebėjimus ir kompetencijas, atsižvelgiant į individualius mokinių poreikius, padėti kiekvienam mokiniui pažinti save, gauti reikiamą pagalbą ir atskleisti savo geriausius gebėjimus. Didelis dėmesys skiriamas pamokos kokybei tobulinti. Bus taikomas matematinių įgūdžių ugdymas ir kitose pamokose. Akcentuota, kad svarbu siekti ne kuo daugiau užduoti namų darbų, o kuo daugiau išmokyti pamokoje, kuo daugiau bendrauti ir bendradarbiauti. Pagrindinis siekiamas pokytis – laimingas, savimi ir kitais pasitikintis, išsilavinęs ir sveikas žmogus, kuriantis gerovę savo krašte.

Plane numatytos 25 infrastruktūros kūrimo, kompetencijų ir ugdymo kokybės gerinimo veiklos. Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijoje numatyti aktų salės ir pirmojo aukšto patalpų remonto darbai, lifto įrengimas, baldų, mokymo priemonių, kompiuterinės įrangos įsigijimas, STEAM laboratorijos atnaujinimas. Bus įrengtas interaktyvus prof. Česlovo Kudabos muziejus, nusiraminimo (sensorinis) kambarys, erdvė bendravimui ir darbui, poilsio erdvė su masažuokliais, atsiras muzikos instrumentų pievelė. Vyks įvairūs mokymai, kultūrinio ugdymo veiklos, numatytos pedagogų stažuotės Lenkijoje, Prancūzijoje, Danijoje, bus įsteigti papildomi etatai koordinuoti kultūrines, STEAM veiklas.

Tūkstantmečio mokyklos programos projekto „Tūkstantmečio mokykla I“ Ignalinos sutarties vertė  – daugiau nei 1 mln. 700 tūkst. eurų.  

Visagino savivaldybės švietimo pažangos planą pristatė Asta Sieliūnienė, Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vedėja. Ji kalbėjo apie Visagino išskirtinumą, bendruomenės daugiatautiškumą, padidintą poreikį tobulinti lietuvių kalbos mokymą, ugdyti pilietiškumą, gerinti vidinę ir išorinę komunikaciją. Visagino savivaldybėje Ignalinos švietimiečių partneriai yra „Verdenės“, „Atgimimo“ gimnazijos ir „Žiburio“ pagrindinė mokykla.  Visaginiečių švietimo pažangos planui numatyta skirti apie 2,2 mln. Eur.

Susitikime akcentuota, kad Tūkstantmečio mokyklos projektas skirtas  ne išskirtinėms, o visoms mokykloms. Vienas kertinių programos principų – tinklaveika, paprasčiau sakant, bendradarbiavimas ir dalijimasis sukurtais ištekliais. Atsinaujinusios ir TŪM programos investicijas gavusios mokyklos su kitomis savivaldybės mokyklomis dalinsis žiniomis, naujais veiklos modeliais, mokymosi priemonėmis ir  atnaujinta infrastruktūra, kvies į renginius, keliones, veiklas.  

parengė Lina Kovalevskienė
vyr. specialistė ryšiams su visuomene
Tel. (8 386) 51 824, mob. 8 656 70 424
 
Renginio įrašas