*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

Švietimo aktualijos ir siekiniai

Švietimo aktualijos ir siekiniai

Vasario 8 dieną Ignalinos rajono savivaldybės administracijoje vyko rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas. Buvo aptartos ugdymo ir pedagogų darbo, kvalifikacijos kėlimo, metodinės veiklos  aktualijos, kalbėta apie dalyvavimą Tūkstantmečio mokyklų programoje ir pristatytas Švietimo pažangos planas.  Pasitarime dalyvavo Ignalinos rajono savivaldybės meras Justas Rasikas,  Švietimo ir kultūros skyriaus atstovai, švietimo įstaigų vadovai.

Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Rita Gasiukevičienė pristatė Tūkstantmečio mokyklos programos veiklas. Kaip žinia, dalyvavimui Tūkstantmečio mokyklų programoje Ignalinos rajono savivaldybės taryba pritarė 2022 m. kovo 24 d. sprendimu T-50. Programoje dalyvaujama kartu su Visagino savivaldybe. Kiekviena savivaldybė turėjo parengti Švietimo pažangos planą (ŠPP).

Ignalinos rajono savivaldybės parengtas ŠPP buvo įvertintas kaip vienas pažangiausių Lietuvoje, po kelių vertinimų ir tobulinimo 2022 m. gruodžio mėnesį jis gavo 98 balus ir savivaldybė pakviesta dalyvauti pirmajame programos įgyvendinimo sraute. Ignalinos rajono savivaldybė ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė Tūkstantmečio mokyklos programos projekto ,,Tūkstantmečio mokykla I“ preliminariąją sutartį, kurios vertė 1 730 818,72 Eur (ji gali būti tikslinama).

Švietimo pažangos planas – didelės apimties, sudėtingas dokumentas, kuriame numatyti pagrindiniai tikslai, uždaviniai, planuojamos įvairių sričių veiklos, numatyti siekiami rodikliai ir kt. Bus vertinami mokinių mokymosi, pamokų lankymo, dalyvavimo konkursuose, olimpiadose, varžybose pasiekimai, pamokų kokybė, STEAM ir kitų ugdymo metodų taikymas (STEAM – tai iš anglų kalbos kilęs akronimas, kuriame užšifruotos keturios disciplinos: angl. Science – mokslas, Technology – technologijos, Engineering – inžinerija, Arts – menai ir kūryba ir Math – matematika).

Plane numatytos 25 infrastruktūros kūrimo, kompetencijų ir ugdymo kokybės gerinimo veiklos. Investicijų projekto parengimo paslauga įsigyta kartu su Visagino savivaldybe. Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijoje numatyti aktų salės ir kitų patalpų remonto darbai, baldų, mokymo priemonių, kompiuterinės įrangos įsigijimas, STEAM laboratorijos atnaujinimas. Bus įrengtas interaktyvus prof. Česlovo Kudabos muziejus, nusiraminimo (sensorinis) kambarys, erdvė bendravimui ir darbui, poilsio erdvė su masažuokliais, atsiras muzikos instrumentų pievelė.

Kuriant Tūkstantmečio mokyklą bus siekiama sudaryti tinkamas sąlygas mokinių ugdymui ir ugdymuisi, stiprinti švietimo bendruomenės gebėjimus ir kompetencijas , atsižvelgiant į individualius mokinių poreikius, padėti kiekvienam mokiniui pažinti save, gauti reikiamą pagalbą ir atskleisti savo geriausius gebėjimus. Pagrindinis siekiamas pokytis – laimingas, savimi ir kitais pasitikintis, išsilavinęs ir sveikas žmogus, kuriantis gerovę savo krašte. Akcentuota, kad viskas, kas bus įdiegta, sukurta, taps prieinama visų rajono mokyklų mokytojams ir mokiniams. Įvairių infrastruktūros gerinimo darbų numatyta ir kitose švietimo įstaigose. Kaip sakė meras Justas Rasikas, laukia įdomus laikas, nes 2023–2024 m. ugdymo sektoriuje bus statybų metai.

Švietimo ir kultūros skyriaus vyr. specialistė Danguolė Vaitkevičienė kalbėjo apie ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo aktualijas: teisinį šių ugdymo sričių reglamentavimą, akcentavo tėvų, vaikų, pedagogų lūkesčius vaikų ugdymui, ugdymo turinio atnaujinimą ir planavimą. Pristatyti savivaldybės siekiniai didinti ikimokyklinio ugdymo prieinamumą šeimoms: sudarant sąlygas tėvams laiku pateikusiems prašymus užtikrinti vaikų ikimokyklinio ugdymą, organizuojant vaikų pavežimą iki grupių, mažinant šeimoms atlyginimo už vaikų išlaikymą mokyklose dydį – šiuo metu atlyginimą už vaikų išlaikymą mokykloje sudaro tik atlyginimas už vaikų maitinimą (sunaudotų maisto produktų kaina) lankytomis dienomis, numatytos ir atlyginimo lengvatos.

Pasitarime pristatytos modernios mokyklų įrangos ir mokymo priemonių įsigijimo galimybės. Išklausyta Ignalinos švietimo pagalbos tarnybos vadovė Rimos Cibulskienės informacija,  aptarti mokytojų atestacijos tvarkos ir kvalifikacinių kategorijų suteikimo klausimai, metodinių ratelių veikla ir jos efektyvinimas. Atkreiptas dėmesys į aktyvesnį dalyvavimą, griežtesnę atskaitomybę, veiklos rezultatų sklaidą ir dalijimosi gerąja patirtimi su kolegomis svarbą.

Mokyklų vadovams perduoti kvietimai dalyvauti Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijoje vasario 14 dieną vyksiančioje respublikinėje konferencijoje ,,Mokykla kiekvienam“, kur pranešimus skaitys Ignalinos, Švenčionių rajonų, Visagino ir Vilniaus savivaldybių pedagogai.

Rima Cibulskienė informavo, kad organizuojama pedagogų išvyka į Utenos STEAM atviros prieigos centrą. Šį modernių technologijų centrą jau aplankė kelios rajono mokinių grupės. Minėta, jog STEAM centre žinias galima pritaikyti praktiškai. Bendradarbiaujant mokslininkams, savivaldybėms, verslininkams, čia sudaromos sąlygos mokiniams pamokų metu ar po jų atlikti tyrimus, konstruoti, modeliuoti ir susipažinti su mokslo inovacijomis.

 

parengė Lina Kovalevskienė, 

vyr. specialistė ryšiams su visuomene

tel. (8 386) 51824, mob. 8 656 70424, 

el.p. lina.kovalevskiene@ignalina.lt