*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

Tyrimas „Emocinis klimatas mokykloje“

Tyrimas „Emocinis klimatas mokykloje“

Sausio 25 d. Ignalinos rajono savivaldybės ilgalaikio tyrimo „Emocinis klimatas mokykloje“ komanda, sudaryta iš savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnybos ir Švietimo ir kultūros skyriaus atstovų, rinkosi aptarti ir planuoti būsimų veiklų.

Vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. VT-582, kasmet balandžio ir lapkričio mėnesiais bendrojo ugdymo mokyklose vyks tyrimas „Emocinis klimatas mokykloje“. Tyrimas bus atliekamas vykdant 1–12 klasių mokinių, jų tėvų ir mokyklų darbuotojų (pedagogų ir ne pedagogų) apklausas. Pagal apklausų rezultatus bus nustatomas emocinio klimato lygis (vertinant balais nuo 1 iki 10) savivaldybės mokyklose.

Kelerius metus bus stebima švietimo stebėsenos rodiklio „Emocinis klimatas mokykloje“, apskaičiuoto pagal tyrimo rezultatus, kaita.

Šiuo metu ilgalaikio tyrimo „Emocinis klimatas mokykloje“ komanda rengia tyrimo klausimyną, kurį sudarys asmens emocinę savijautą apibūdinantys teiginiai (pvz., „Mokykloje esu laimingas“, „Mokykloje mane skriaudžia“, „Mokykloje turiu su kuo pasitarti man svarbiais klausimais“, „Mano vaikas nori eiti į mokyklą“, „Mano pamokose mokiniai noriai mokosi“ ir pan.). Labiausiai emocinį klimatą mokykloje apibūdinančius teiginius mokyklų bendruomenės atrinks ir aptars vasario mėnesio pradžioje. Bendrą klausimyną sudarys savivaldybės komanda.  

Tyrimas mokyklose pirmą kartą bus atliekamas 2023 m. balandžio mėn. – bus siekiama įsivertinti mokyklų būklę prieš įgyvendinant „Tūkstantmečio mokyklų“ (toliau – TŪM) programą.

TŪM programos siekiamas pokytis savivaldybėje – laimingas, savimi ir kitais pasitikintis, išsilavinęs ir sveikas žmogus, kuriantis gerovę savo krašte. Todėl sistemingai atliekamo tyrimo „Emocinis klimatas mokykloje“ rezultatai padės pamatuoti ir įsivertinti TŪM programos įgyvendinimo veiksmingumą.

 

Rita Gasiukevičienė,
Švietimo ir kultūros skyriaus vyr. specialistė,
tyrimo „Emocinis klimatas mokykloje“ komandos vadovė
tel. (8~386) 39145, el. p. rita.gasiukeviciene@ignalina.lt