*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos posėdis

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos posėdis
2022 m. gruodžio 14 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje Nr. VL-21 numatomi svarstyti klausimai:

1. Pabiržės senovės gyvenvietės (u. k. 2759), Ignalinos r. sav., Linkmenų sen., Pabiržės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Gyvenvietė pripažinta valstybės saugoma.
Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas (toliau – Aktas); 2) Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, neapibrėžta apsaugos zona, nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.
Aktu siūloma: Apibrėžti senovės gyvenvietės teritoriją, jos plotą sumažinant (teritorijos ribas sutapatinant su geodeziniais matavimais suformuoto žemės sklypo ribomis; sumažinant vakarinėje–pietvakarinėje dalyje, kiek padidinant šiaurinėje dalyje), vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 11 straipsnio 6 dalies nuostatomis, apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį, atitinkantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. 935 redakcija) (toliau – Taisyklės), 13.1 papunktyje numatytus reikalavimus, nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (reljefą, kultūrinį sluoksnį), regioninį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
<...>.

8. Margarovės pilkapynas, vad. Švedkapiais (u. k. 1957), Ignalinos r. sav., Kaziliškio sen., Apkartų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Pilkapynas paskelbtas kultūros paminklu.
Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona, nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.
Aktu siūloma: Apibrėžti pilkapyno teritoriją, jo plotą kiek padidinant (teritorijos ribas priderinant prie geodeziniais ir preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų; sumažinant vakarinėje ir pietvakarinėje dalyse, padidinant šiaurės vakarinėje–vakarinėje, rytinėje ir pietrytinėje dalyse), vietoje buvusio vizualinės apsaugos pozonio apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (šiaurės, vakarų, pietvakarių–pietų kryptimis), atitinkantį Taisyklių 13.1 papunktyje numatytus reikalavimus, nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (reljefą, sampilus, sampilų pagrindus juosiančius griovius ir pailgas duobes), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
<...>.

Posėdžio pradžia 13 val.
Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Augustina Kurilienė, tel. nr. (8 5) 273 11 01.