*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

Mokyklų tinklo pertvarka

Mokyklų tinklo pertvarka

Informuojame, kad praėjusių metų pabaigoje Vyriausybė atnaujino Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1110 redakcija). Atsižvelgiant į šio teisės akto pakeitimus, parengtas Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano priedo projektas.

Taigi teikiame susipažinimui pakoreguotą Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano, patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-6 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“, priedą (pridedamas priedo projektas).

Primename, kad Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyrius vykdo Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano stebėseną (Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021-02-25 sprendimo Nr. T-6 2 punktas) ir, esant būtinybei, teikia siūlymus savivaldybės tarybai dėl jo keitimo.

Pagrindiniai pasikeitimai minėtame nutarime, sąlygojantys ir savivaldybės mokyklų tinklo pokyčius, nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. yra šie:

  1. Jungtinės klasės galimos tik pradiniame ugdyme, jungiant po 2 klases.
  2. 5–8 klasių koncentre jungtinės klasės negalimos; 9–10 klasės nejungiamos.
  3. Minimalus mokinių skaičius klasėje: 8 (1–10 kl.); 12 (11–12 kl.)
  4. Klasės, kuriose mokinių skaičius yra mažesnis nei minimalus, nefinansuojamos valstybės lėšomis.

Priede yra numatyta Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos Naujojo Daugėliškio ir Dūkšto skyrių stebėsena.  Tai reiškia, kad jei klasėse nebus teisės aktais nustatyto  mokinių skaičiaus,  būtų priimamas sprendimas dėl pagrindinio ugdymo programos  vykdymo  nutraukimo.

Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. galima bus formuoti gimnazijos III (11) klasę, jei klasėje bus ne mažiau kaip 21 mokinys, o 2026 m. rugsėjo 1 d. įsigalios reikalavimas vidurinio ugdymo programoje turėti ne mažiau kaip dvi gimnazijos III (11) klases, vadinasi, mokykloje turės būti ne mažiau kaip 31 vienuoliktokas. Tiesa, šis reikalavimas negalios pasienio gimnazijoms ir gimnazijoms, nuo artimiausios kitos gimnazijos nutolusioms ne mažiau kaip 30 km. Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija pagal abu šiuos kriterijus patenka į išimčių sąrašą: jai užteks turėti 12 mokinių, kad galėtų suformuoti vidurinio ugdymo klasę. Ignalinos r. Vidiškių gimnazijoje numatyta vidurinio ugdymo stebėsena, kadangi taisyklėse yra numatyta, kad nuo 2024 m. galima bus formuoti gimnazijos III (11) klasę, jei klasėje bus ne mažiau kaip 21 mokinys.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad šiame plano priedo projekte numatoma Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos Didžiasalio skyrių prijungti prie Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos (bazinės mokyklos) ir  nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos būtų vykdomos Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijoje (bazinėje mokykloje).  Šis siūlymas teikiamas, kad būtų paprasčiau administruoti ir vykdyti ūkinę veiklą. Kaip žinia, Didžiasalio skyrius nuo bazinės mokyklos nutolęs apie 40 km.

Apie numatytus šio plano priedo pakeitimus raštu informuotos mokyklos, kuriose numatomi pokyčiai ar bus vykdoma stebėsena, organizuoti rajono vadovų susitikimai su Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos Naujojo Daugėliškio ir Dūkšto skyrių bendruomenėmis, išklausyta bendruomenės narių nuomonė, atsakyta į pateiktus klausimus. Gauti mokyklų raštai dėl pritarimo keičiamam priedo projektui.

 

Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja
Gražina Mackonienė