*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymas - kompleksinės paslaugos, lavinant jauno žmogaus asmeninius ir socialinius įgūdžius, suteikiant jaunam žmogui žinių ir gebėjimų, leidžiančių integruotis į darbo rinką ir (ar) grįžti į švietimo sistemą

Jaunimo informavimas ir konsultavimas - jaunimui teikiama objektyvi, kokybiška, suprantama ir visapusiška informacija.

Jaunimo informavimas ir konsultavimas gali būti dviejų tipų:

konsultacijos, teikiamos tiesiogiai (gyvosios konsultacijos);
konsultacijos, teikiamos nuotoliniu būdu (nuotolinės konsultacijos).

Jaunimo informavimas ir konsultavimas gali būti bendrinis ir specializuotas:

bendrinio jaunimo informavimo ir konsultavimo metu jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiantis darbuotojas padeda jaunam žmogui identifikuoti jo problemas ar poreikius atitinkančią informaciją ir pagal poreikį nusiunčia į organizacijas ir (ar) įstaigas, teikiančias specializuotas jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas;
specializuoto jaunimo informavimo ir konsultavimo metu teikiama tam tikros srities (sveikata, įdarbinimas ir t. t.) informacija ir konsultacijos, siekiant atsakyti į konkretų, reikalaujantį specifinių žinių, jauno žmogaus klausimą.

Pagrindinis jaunimo informavimo ir konsultavimo (JIK) tikslas yra padėti jauniems žmonėms susiorientuoti visuose jų gyvenimo aspektuose ir skatinti savarankišką sprendimų priėmimą.

Pagrindiniai JIK siekiai:

  • Suteikti patikimą, tikslią ir suprantamą informaciją;
  • Suteikti prieigą prie skirtingų informacijos šaltinių ir kanalų;
  • Parengti esančių galimybių apžvalgą visomis jaunimui rūpimomis temomis;
  • Užtikrinti, kad jaunimas žinotų savo teises, jiems teikiamas paslaugas bei suprastų, kaip gali jomis pasinaudoti;
  • Padėti įvertinti ir atsirinkti kokybišką informaciją informacijos pertekliaus laikais;
  • Skatinti jaunus žmones priimti savarankiškus sprendimus ir padėti atrasti jiems geriausiai tinkančius variantus;
  • Siūlyti skirtingus komunikacijos ir bendravimo kanalus, siekiant tiesiogiai padėti jauniems žmonėms informacijos paieškose, plečiant savo žinojimą;
  • Aktyviai prisidėti skatinant jaunų žmonių informacinį raštingumą.

Eurodesk informavimo taškas

Adresas: Ignalinos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Ligoninės g. 13, Ignalina.

Konsultantė - Natalija Kovalenko, tel. + 370 386 52 338, el. paštas natalija.ignalinosvsb@gmail.com

FB https://www.facebook.com/natalija.ignalinosvsb 

Utenos apskrities jaunimo informavimo taškas

VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras
Lūšių g. 21, Palūšė, Ignalinos r. sav.
Tel. + 370 605 54 311
El. p. vilma@pvmc.lt
Darbo laikas: pirmadienis – penktadienis 9–16 val. (rekomenduojame susitikimo laiko derinti iš anksto)
Atstovės: Vilma Vielienė

Utenos jaunimo informacijos centras  veikia Utenos apskrityje adresu Maironio g. 12, 28143 Utena.