*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

Dėkojame visiems gyventojams, norintiems padėti iš karo Ukrainoje bėgantiems žmonėms. Jūs galite prisidėti aukodami (https://www.blue-yellow.lt/, arba www.aukok.lt, skambindami tel. 1418) bei priglausdami ukrainiečius savo namuose. Visi norintys suteikti gyvenamąsias patalpas Ukrainos pabėgėliams, kviečiami registruotis (www.stipruskartu.lt). Apgyvendinus pabėgėlius prašome apie tai informuoti savivaldybę. 

 

Įsigaliojus Kompensacijų už būsto suteikimą ukrainiečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-254, nuostatoms, fiziniai ir juridiniai asmenys (išskyrus viešieji juridiniai asmenys) (toliau – panaudos davėjai), kurie perdavė savo turimą būstą ukrainiečiams neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais, gali kreiptis dėl kompensacijos už būsto suteikimą ukrainiečiams (toliau – kompensacija).

Suteikus būstą vienam užsiregistravusiam ukrainiečiui, panaudos davėjui skiriama 150 Eur suma per mėnesį, suteikus tą patį būstą kiekvienam kitam užsiregistravusiam ukrainiečiui, papildomai skiriama 50 Eur suma per mėnesį už kiekvieną kitą užsiregistravusį ukrainietį.

Primename, kad kompensacija skiriama panaudos davėjui pagal būsto panaudos sutartyje nurodytą apgyvendintų užsiregistravusių ukrainiečių skaičių už antrąjį ir paskesnius mėnesius nuo būsto perdavimo naudotis panaudos pagrindais dienos.

Fizinis ar juridinis asmuo, kurio turimas būstas yra įregistruotas Ignalinos rajono savivaldybėje, siekdamas gauti kompensaciją, turi užpildyti Ignalinos rajono administracijos direktoriaus patvirtintą Prašymo dėl kompensacijos už būsto suteikimą ukrainiečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, skyrimo formą, bei pateikti pasirašytą būsto panaudos sutartį, kurioje turi būti nurodyta:

 • panaudos gavėjo (-ų) (užsieniečio(-ų)) vardas (-ai), pavardė (-ės);
 • asmens kodas arba ILTU kodas;
 • gimimo data, jei asmens kodo panaudos gavėjas neturi.

 Kai į savivaldybės administraciją kreipiasi fizinis asmuo, prašyme nurodomi šie asmens duomenys:

 • vardas ir pavardė;
 • asmens kodas (jeigu jo neturi, nurodoma gimimo data);
 • deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba savivaldybė, jei asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje nedeklaravusių asmenų apskaitą, arba faktinės gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje adresas;
 • kiti kontaktiniai duomenys: telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas;
 • mokėjimo sąskaitos kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje numeris.

Kai į savivaldybės administraciją kreipiasi juridinis asmuo, prašyme nurodomi šie juridinio asmens duomenys:

 • pavadinimas;
 • juridinio asmens kodas;
 • buveinės adresas;
 • juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė ir gimimo data;
 • kiti kontaktiniai duomenys: telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas;
 • mokėjimo sąskaitos kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje numeris.

Prašymus galima teikti atvykus į Ignalinos rajono savivaldybės Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrių arba elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu siunčiant elektroniniu pašto adresu aurelijus.kirkila@ignalina.lt, per kurjerį arba atstovą, kurio teisė atstovauti turi būti patvirtinta notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, patvirtintu įgaliojimu.

Atkreipiame dėmesį, kad, prašymai siunčiami elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Kompensacijos mokėjimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 3 mėnesiai ir viršyti būsto panaudos sutarties galiojimo laikotarpio. Dėl papildomos informacijos galima kreiptis telefonu 8 664 56046 arba el. p. aurelijus.kirkila@ignalina.lt 

 

Svetainių nuorodos – www.lietuva-ukrainai.lt ir www.lithuaniaforukraine.lt. Šiose svetainėse galima rasti visą informaciją (vienoje lietuvių kalba, kitoje - ukrainiečių) apie socialinę paramą ukrainiečiams, įsidarbinimo galimybes, statistiką ir pan. Taip pat šiose svetainėse galite rasti ir tekstus PDF formatu anglų ir rusų kalbomis bei savivaldybių kontaktus dėl socialinės paramos.

 

 • Ukrainos karo pabėgėlių apgyvendinimo organizavimas: Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Lina Gladkauskienė, tel. 8 671 24424, el.p. lina.gladkauskiene@ignalina.lt
 • Civilinės saugos klausimai: Informatikos ir bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistas Sigitas Čeponis, tel. 8 696 41700, el.p. sigitas.ceponis@ignalina.lt
 • Bendravimas su žiniasklaida, informacijos teikimas gyventojams: Informatikos ir bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistė, atstovė ryšiams su visuomene Lina Kovalevskienė, tel. 8 656 70424, el.p. lina.kovalevskiene@ignalina.lt

 

 • Konsultacijas dėl ukrainiečių vaikų ugdymo (ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo) teikia Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Gražina Mackonienė, tel. +370 386 52 293, mob. 8 699 37765, el. p. [email protected]
 • Консультації з питань освіти українських дітей (дошкільного, дошкільного та загальноосвітнього) надає Гражина Maцконієнe, начальник відділу освіти та культури Ігналінської районної адміністрації, тел. +370 386 52 293, ел.  п.  [email protected]  
 • Gražina Mackonienė, Head of the Education and Culture Department of the Ignalina District Municipality Administration, provides consultations on the issues of children's education in Ukraine (pre-school, pre-school and general education). Please contact ph.: +370 386 52 293, email: grazina.mackoniene@ignalina.lt
 • Nuoroda į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos spaudos pranešimą https://bit.ly/3MiAKl0

 • Maltos ordino pagalbos tarnyba, Rasa Griaznovienė, tel. 8 611 04311
 • Ignalinos parapijos Caritas, Renata Žemaitytė Johans, 8 684 95418, el. p. renatalli@yahoo.com
 • Visi norintys prisidėti prie Ignalinos Carito humanitarinės veiklos kviečiami skambinti 8 652 49295 (Onutė Sokolovienė).
 • ,,Gelbėkit vaikus“, Miglė Rakštelienė, tel. 8 674 30262, el.p. informacija@savethechildren.org
 • Maisto bankas, 8 686 44244, info@maistobankas.lt

 

 • Maisto kortelės (115 Eur) skiriamos žmonėms, kurie į Lietuvą iš Ukrainos atvyko ir užsiregistravo Migracijos departamente ne anksčiau, kaip 2022 m. vasario 24 dieną.
 • Asmuo, norintis gauti maisto kortelę, turi turėti Migracijos departamento išduotą ILTUS kodą ir užpildyti „Maisto banko“ anketą: http://inx.lv/hiFg

 

 

Vis daugiau ukrainiečių atvykstant į Lietuvą, kviečiame savivaldybes, įmones, įstaigas, nevyriausybines organizacijas, bendruomenes dalytis informacija apie emocinės paramos teikimą trumpuoju numeriu 1809. Tęsiantis karui Ukrainoje, ir visuomenėje toliau matomi padidėjusio nerimo, baimės ar įtampos ženklai. Primename, kad tas pats trumpasis numeris 1809 jungia ir lietuvių kalba emocinę paramą ar psichologinę pagalbą teikiančias linijas: „Vilties liniją“ suaugusiesiems, „Pagalbos moterims liniją“, „Tėvų liniją“, „Jaunimo liniją“, „Vaikų liniją“ ir „Sidabrinę liniją“ senjorams. Visus, norinčius pasikalbėti telefonu apie iššūkius, su kuriais susiduria, kviečiame kreiptis linijų darbo valandomis.

 

 • Migracijos departamentas https://www.migracija.lt/kontaktai
 • Užimtumo tarnybos Ignalinos skyrius https://bit.ly/3sEBXvi
 • Informacija Ukrainos piliečiams teikiama karštąja telefono linija +370 5 271 7112  (kiekvieną darbo dieną ir savaitgaliais nuo 7.30 iki 21.00 val.)
 • Informacija ukrainiečiams nuolat atnaujinama ir skelbiama https://bit.ly/3vAgHZw
 • Migracijos departamento paskirta apgyvendinimo koordinatorė: Berta Didikė, tel. 8 600 13767, berta.didike@migracija.gov.lt
 • Psichologinė pagalba teikiama 1809,  https://manodaktaras.lt/slava-ukraini
 • SEB bankas informuoja: SEB bankas pasitraukusiems iš karo veiksmų zonos Ukrainos piliečiams sąskaitą SEB banke atidarys nemokamai, taip pat netaikys paslaugų plano „Sumanu“ mokesčio. Norėdami atsidaryti banko sąskaitą, Ukrainos piliečiai kviečiami registruotis vizitui į SEB banko skyrių internetu arba telefonu +370 5 268 2800 (I–V 8.00–20.00).

 

для громадян Литовської Республіки, осіб, які мають право на відновлення громадянства Литовської Республіки, осіб литовського походження, а також для членів їхніх сімей, про рішення Уряду щодо переміщення осіб з України і Литву

Загальна інформація

6 квітня 2022 року Уряд Литовської Республіки прийняв рішення щодо переміщення осіб з України в Литву через гуманітарну кризу в Україні. Заяви щодо надання статусу переміщеної особи можна подавати до 31 грудня 2022 року.

Цим рішенням ініційована організація переміщення до Литви з охопленої гуманітарною кризою України громадян Литовської Республіки, осіб литовського походження, також осіб, які за Законом Литовської Республіки «Про громадянство» мають право на відновлення громадянства Литви, членів їхніх сімей та інших визначених законом осіб, надання їм передбаченої законом державної допомоги для поселення та інтеграції.

З переміщеними до Литви особами укладатиметься договір щодо надання підтримки інтеграції. Державна підтримка, з огляду на індивідуальні потреби, може надаватись терміном до 24 місяців.

Заяви щодо отримання статусу переміщеної особи подаватимуться до Департаменту міграції при Міністерстві внутрішніх справ через Посольство Литовської Республіки в Україні (більш детальна інформація ел. поштою konsulinis.ua@urm.lt, за тел. +380 (67) 924 04 42, +380 (67) 924 04 27).

   

Посвідка на постійне проживання

Після прибуття до Литовської Республіки і отримання статусу переміщеної особи, особа зобов’язана протягом 1 місяця від дати прибуття звернутись до Департаменту міграції щодо отримання документу, який підтверджує або надає право іноземцю постійно проживати у Литовській Республіці, така особа отримує право на 5 років постійно проживати у Литовській Республіці (посвідка на постійне проживання).

   
   

Реєстрація у Службі зайнятості

У службах зайнятості громадяни Литви, які прибувають з України, отримують усі послуги з інформування, консультацій, працевлаштування та щодо чинних програм політики ринку труда за тел. 1883. Крім того, за тел. +37066110885 надається інформація російською та англійською мовами.

   
   

Документи, що подаються

Для подачі документів щодо отримання статусу переміщеної особи, особи мають литовською або англійською мовою заповнити форму Заяви щодо надання статусу переміщеної особи і додати до неї вказані у ст. 10 Закону Литовської Республіки «Щодо переміщення осіб до Литовської Республіки» документи.

Разом із заявою щодо надання статусу переміщеної особи надається документ, який підтверджує особу, та документи, які є підставою для подачі заяви:

1) документ, що підтверджує громадянство Литовської Республіки або

2) виданий у встановленому Урядом порядку документ, що підтверджує литовське походження, або ж вказані у Законі Литовської Республіки «Про громадянство» документи, які підтверджують литовське походження, або

3) виданий у встановленому Урядом порядку документ, що підтверджує право на відновлення громадянства Литовської Республіки, або ж вказані у Законі Литовської Республіки «Про громадянство» документи, які підтверджують, що особа має право відновити громадянство Литовської Республіки;

4) письмова декларація особи про місце її проживання в іноземній державі або її частині;

5) декларація особи у довільній формі про те, що стосовно неї не існує чинних судових рішень, де вона визнана винною у скоєнні дуже важкого злочину,

та у сканованому вигляді переслати їх Посольству Литовської Республіки в Україні на ел. пошту: konsulinis.ua@urm.lt.

Після отримання документів з Вами зв’яжуться співробітники Посольства.

Люб’язно рекомендуємо подавати Заяву щодо надання статусу переміщеної особи лише після уважного ознайомлення з усіма пов’язаними документами, з правами та обов’язками переміщеної особи, а також з іншою інформацією, і прийняти відповідальне рішення щодо переїзду та інтеграції в Литві.

   

Відшкодування витрат

Звертаємо Вашу увагу, що згідно із ч. 5 ст. 8 Закону Литовської Республіки  «Щодо переміщення осіб до Литовської Республіки», у разі, якщо особа після прибуття до Литви вирішує відмовитись від статусу переміщеної особи та/або не брати участь у програмі інтеграції, вона зобов’язана відшкодувати Литовській Республіці усі кошти, що пов’язані з її переміщенням.

   

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ 

Послуга, соціальна гарантія

Отримавши статус переміщеної особи (після прибуття до Литви видається посвідка на постійне проживання)

Від дня отримання гуманітарної посвідки на тимчасове проживання

Від дня отримання посвідки на тимчасове проживання, що підтверджує наданий тимчасовий захист

Компенсація витрат, пов’язаних з підготовкою документів (переклад і легалізація документів)

+

   

Компенсація витрат з переміщення

+

   

Компенсація перевезення майна

+

(якщо немає можливості перевезти майно, надається компенсація)

   

Одноразова грошова допомога при поселенні

+

   

Отримання часткової компенсації орендної плати за житло (щомісяця)

+

   

Підтримка інтеграції (до 24 міс.)(фінансова допомога 18 міс.)

+

   

Безкоштовне поселення у запропонованому житлі

   

+

Працювати без дозволу на роботу або без рішення Служби зайнятості щодо відповідності праці іноземця потребам ринку праці

+

+

+

Працювати за договором про тимчасову роботу

 

+

+

Виконувати самостійну діяльність

+

+

+

Отримати послуги ринку праці та засоби підтримки зайнятості, що надаються Службою зайнятості

+

+

+

Видача національної візи без сплати державного збору

 

+

 

Отримати посвідку на тимчасове проживання для тимчасового захисту

   

+

Звільняються від зобов’язання декларувати місце проживання, якщо немає можливості це зробити через об’єктивні причини 

 

+

+

Отримати термінову медичну допомогу, послуги з ведення вагітності, допомогу при родах та інші необхідні послуги з охорони особистого здоров’я І та ІІ рівня у разі, якщо через їх ненадання стан здоров’я може погіршитися настільки, що стануть необхідними послуги швидкої медичної допомоги 

+

+

+

Отримати рецептурні медичні препарати

                +

 

+

Для неповнолітніх – вакцинація

                +

 

+

Для усіх – вакцинація проти COVID

                +

 

+

Відвідувати установи дошкільного виховання (якщо виповнюється 6 років у цьому календарному році). Відвідування садочків та установ дошкільного виховання для дітей до 6 років не є обов’язковим (виключенням є  родина з групи соціального ризику)

+

 

+

Відвідувати установи / школи, що виконують програми загального навчання

                +

 

+

Навчатись за програмами професійного навчання

                +

 

+

Виплати дітям

                +

 

+

Грошові соціальні виплати (соціальна допомога, компенсації витрат за опалення житла, питну воду та гарячу воду)

                +

 

+

Соціальна підтримка учнів (безкоштовне харчування, допомога для придбання шкільного приладдя на початку навчального року )  

                +

 

+

Одноразова грошова допомога при поселенні

               +

 

+

Компенсація за дошкільне виховання протягом 6 міс.

               +

 

+

Компенсація частини орендної плати за житло

               +

 

+

Соціальні пенсії

               +

 

+

Соціальні послуги

               +

 

+

Встановлення інвалідності

               +

 

+

Допомога, виплати і послуги для інвалідів

               +

 

+

Допомога у разі втрати близької людини  (допомога для поховання)

               +

 

+

Харчові пакети, харчові картки

               +

   

Пакети гігієнічної допомоги  

               +

   

Гігієнічні пакети для дітей 

               +

   

Допомога для новонароджених і мам 

               +

   

Після набуття необхідного стажу соціального страхування - виплати через хворобу, виплати у зв’язку із народженням дитини, для догляду за дитиною та інші виплати соціального страхування 

               +

 

+

 

Центр прийому біженців

Інтеграція переміщеної з України особи

Загальна інформація

Особа, яка отримала статус переміщеної особи, має право після прибуття до Литовської Республіки отримати державну підтримку інтеграції переміщених осіб. Оператор, що відповідальний за інтеграцію у Литві переміщеної особи – Центр прийняття біженців 

Контакти:

Вул. Караляус Міндауго (Karaliaus Mindaugo g),. 18, ЛТ-55283 Рукла, тел./факс. +370 349 73377, +370 672 14158,

Ел. пошта perkelimas@rppc.lt 

www.rppc.lt

   

Прибуття

Переміщена особа має право протягом 3 місяців від набуття статусу переміщеної особи та дня її внесення до списку переміщених осіб подати заяву щодо її прибуття до Литви координатору з переміщення до Литовської Республіки. 

Організатор переміщення передає інформацію про дату, час та місце прибуття особи до Литовської Республіки оператору  інтеграції.

Центр прийняття біженців організує перевезення особи з місця прибуття до місця проживання.

   
   

Документи, що подаються

Переміщена особа протягом 10 робочих днів від прибуття до Литовської Республіки має подати до Центру прийняття біженців: 

1. Заяву щодо підтримки інтеграції;

2. Документ, що підтверджує особу.

   

Розміщення

Переміщені особи мажуть бути поселені у Центрі прийняття біженців або у наданих ним приміщеннях.

У Центрі або наданому ним приміщенні особи можуть проживати до 4 місяців.

   
   

Забезпечення

На час проживання у Центрі прийняття біженців або у наданому ним приміщенні переміщені особи забезпечуються згідно із затвердженими нормативами:

1.     Засобами першої необхідності

2.     Меблями

3.     Постільною білизною

   

Відшкодлування витрат

Якщо надання допомоги інтеграції переміщеній особі припинено через скасування статусу переміщеної особи, особа повинна відшкодувати усі витрати Литовської Республіки.

   

Період інтеграції

Центр прийняття біженців підписує договір  з переміщеною особою, разом з нею складає індивідуальний план надання підтримки інтеграції переміщеної особи.

Початковий договір інтеграції укладається на 12 місяців (пізніше, на прохання самої особи, після оцінки показників плану інтеграції, розглядається можливість продовження договору).

Загальний термін надання підтримки інтеграції не може довший, ніж 24 місяці від дати укладання договору.   

Період надання грошової допомоги не може бути довший, ніж 18 місяців від дня підписання договору.

   

Охорона здоров’я

Переміщена особа є застрахованою від дати внесення до списку переміщених осіб.

Переміщені особи, які бажають отримати послуги з охорони здоров’я та психології, мають зареєструватись до сімейного лікаря або спеціаліста. 

   
   

Курси литовської мови для дорослих

Центр прийняття біженців для дорослих переміщених осіб організує інтенсивні курси з литовської мови та литовської культури – рівень А1, тривалість курсів - 96 годин.

Особи мають право відвідувати курси литовської мови самостійно.

Надавши необхідні документи, переміщена особа може отримати компенсацію до 3 VRP ( 441 Eur), але розмір компенсації не може перевищувати фактичні витрати.

   
   

Навчання

Реєстрація дітей до садочків та шкіл

Центр прийняття біженців надає допомогу у реєстрації дітей на програми дошкільної та шкільної освіти.

Неповнолітнім переміщеним особам надаються такі освітні послуги:

- існуючий рівень знань дітей шкільного віку встановлюється у школі протягом першого місяця (у разі прибуття влітку – до 1 вересня);

- після оцінки рівня знань діти починають навчання разом із своїми однолітками. Дітям надається можливість навчатись у перехідних класах (групах) для вирівнювання знань.

Центр прийняття біженців, співпрацюючи з Міністерством освіти, науки і спорту, організує участь переміщених осіб у програмах формальної та неформальної освіти для дітей та (або) дорослих.

   
     

Професійна кваліфікація

Центр прийняття біженців надає допомогу, є посередником в ідентифікації потреб з навчання та вдосконалення професійної кваліфікації.

   

Департамент міграції – подання заяви на видачу посвідки на проживання у Литві

Протягом першого місяця від прибуття до Литовської Республіки переміщена особа повинна звернутись до Департаменту міграції з проханням отримати документ, що підтверджує або надає право іноземцю постійно проживати у Литовській Республіці, а громадянин Литовської Республіки (від 16 років), якщо не має чинної картки підтвердження особи або паспорта – щодо видачі картки підтвердження особи або паспорта.

   
   

Особистий банківський рахунок

Центр прийняття біженців допомагає переміщеним особам відкрити банківський рахунок.

   
   

Реєстрація у Службі зайнятості

Доки переміщена особа не отримала документ, що підтверджує або надає право іноземцю постійно проживати у Литовській Республіці, вона має право отримали інформаційні та консультаційні послуги у Службі зайнятості про можливості працевлаштування у Литовській Республіці.

Особа, яка має громадянство Литовської Республіки і особа, яка отримала посвідку на проживання у Литовській Республіці, можуть реєструватись у Службі зайнятості для пошуку роботи або отримання інших послуг.

Основна мета Служби зайнятості – допомогти особам працевлаштуватись.  

     
     

Допомога в оренді житла

Переміщена особа, яка після прибуття у Литовську Республіки була поселена у Центрі прийняття біженців або у наданому ним приміщенні, повинна протягом 4 місяців від дня укладання договору самостійно або з допомогою Центру прийняття біженців знайти житло на обраній території самоврядування та поселитися у ньому.

     
     
     

 

Розміри грошової допомоги

Одноразова допомога при поселенні:

До 1 червня 2022 року

З 1 червня 2022 року

Дорослій особі

129 € x 2 VRP =258 €

147 € x 2 VRP =294 €

Дитині

129 € x 1 VRP =129 €

147 € x 1 VRP =147 €

Неповнолітній особі без супроводу

129 € x 11 VRP =1419 €

147 € x 11 VRP =1617 €

Щомісячна грошова виплата для предметів першої необхідності:

Період інтеграції

1-6 міс.

7-12 міс.

 (за потребою до 18 міс.)

Виплата для 1 особи

294 EUR

(2 VRP)

147 EUR (1 VRP)

Виплата для сім’ї з 2 осіб

441 EUR

(3 VRP)

220,5 EUR (1,5 VRP)

Виплата для сім’ї з 3 осіб

588 EUR

(4 VRP)

294 EUR (2 VRP)

Якщо у сім’ї більше трьох осіб, додатково виплачується допомога кожній особі 

62,50 EUR (0,5 VRP)

31,25 EUR (0,25 VRP)

Розміри виплат залежать від VRP (доходу, що підтримується державою), (VRP - 147 EUR)

Додатково можуть бути призначені:

Допомога для придбання шкільного приладдя (1 особі)

92 €

Компенсація за витрати на навчання дітей за програмою дошкільної та (або) шкільної освіти

(1 дитина/1 міс.)

73,60 €

Вивчення литовської мови дорослими особами.

Можна відвідувати навчання, що організоване Центром прийняття біженців, або отримати компенсацію після завершення курсів, склавши іспит І категорії знання державної мови

375 €

Часткова компенсація за оренду житла (розраховується, як і для громадян Литовської Республіки, за методикою, що вказана у ст. 18 Закону Литовської Республіки «Про допомогу у придбанні та оренді житла» (залежить від самоврядування))

від 46,40 до 210,56€