*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

Vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-77 „Dėl ilgalaikės paskolos“ ir 2022 gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-108 „Dėl ilgalaikės paskolos“ 2022 m. birželio 28 d. pasirašyta kredito sutartis  Nr. 2022009577 su AB SEB banku dėl 637 800 eurų ilgalaikės paskolos ėmimo. Paskola bus naudojama investiciniams projektams ir anksčiau paimtoms paskoloms refinansuoti.

Vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 31 d sprendimu Nr. T-107 „Dėl garantijos suteikimo“ suteikta iki 866 500 eurų garantija bankui, kuris suteiks ilgalaikę paskolą uždarajai akcinei bendrovei Ignalinos šilumos tinklams 4,8 MW ir 1,25 MW  galios vandens šildymo katilams Ignalinos šilumos tinklų katilinėje įsigyti.

Vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 22 d. sprendimu  Nr. T-53 „Dėl ilgalaikės paskolos“, 2021 m. birželio 8 d. pasirašyta kredito sutartis  Nr. 2021007407 su AB SEB banku dėl 278 000 eurų paskolos ėmimo. Paskola bus naudojama investiciniams projektams finansuoti.

Vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 3 d. sprendimu  Nr. T-251 „Dėl ilgalaikės paskolos“, 2020 m. gruodžio 21 d. pasirašyta kredito sutartis  Nr. 2020014028/ R4-813-2020-12-21 su AB SEB banku dėl 2 243 800 eurų paskolos ėmimo. Paskola bus naudojama anksčiau paimtoms paskoloms refinansuoti. 

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 24 d sprendimu Nr. T-205 „Dėl garantijos kredito įstaigai“ suteikta 137750 eurų garantija kredito įstaigai, suteikusiai paskolą uždarajai akcinei bendrovei Ignalinos šilumos tinklams 1 MW galios biokuro katilui Vidiškių katilinėje įsigyti.

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d sprendimu Nr. T-93 „Dėl garantijos kredito įstaigai“ suteikta 79,5 tūkst. eurų garantija kredito įstaigai, suteikusiai paskolą uždarajai akcinei bendrovei „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ biokuro katilui įsigyti (investicinis projektas).

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d sprendimu  Nr. T-27 „Dėl garantijos kredito įstaigai“ suteikta  348 tūkst. Lt garantija kredito įstaigai, suteikusiai paskolą uždarajai akcinei bendrovei Ignalinos šilumos tinklams projektui „Šilumos gamybos ir tiekimo infrastruktūros modernizavimas Dūkšto miestelyje“  finansuoti.