*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram
Vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-202 „Dėl garantijos suteikimo“, suteikta iki 298 960 eurų garantija  kredito įstaigai, kuri suteiks uždarajai akcinei bendrovei Ignalinos butų ūkiui ilgalaikę paskolą vandenviečių valymo įrenginiams renovuoti, 18 išmaniųjų kasos aparatų keleivių bilietų apskaitai, elektros generatoriams ir asenizaciniam automobiliui įsigyti.
 
Vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-33 „Dėl ilgalaikės paskolos“  2023 m. liepos 10 d., pasirašyta kredito sutartis  Nr. 2023009655 su AB SEB banku dėl 757 700 eurų ilgalaikės paskolos ėmimo. Paskola bus naudojama investiciniams projektams finansuoti  ir anksčiau paimtoms paskoloms refinansuoti.

Vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-77 „Dėl ilgalaikės paskolos“ ir 2022 gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-108 „Dėl ilgalaikės paskolos“ 2022 m. birželio 28 d. pasirašyta kredito sutartis  Nr. 2022009577 su AB SEB banku dėl 637 800 eurų ilgalaikės paskolos ėmimo. Paskola bus naudojama investiciniams projektams ir anksčiau paimtoms paskoloms refinansuoti.

Vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 31 d sprendimu Nr. T-107 „Dėl garantijos suteikimo“ suteikta iki 866 500 eurų garantija bankui, kuris suteiks ilgalaikę paskolą uždarajai akcinei bendrovei Ignalinos šilumos tinklams 4,8 MW ir 1,25 MW  galios vandens šildymo katilams Ignalinos šilumos tinklų katilinėje įsigyti.

Vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 22 d. sprendimu  Nr. T-53 „Dėl ilgalaikės paskolos“, 2021 m. birželio 8 d. pasirašyta kredito sutartis  Nr. 2021007407 su AB SEB banku dėl 278 000 eurų paskolos ėmimo. Paskola bus naudojama investiciniams projektams finansuoti.

Vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 3 d. sprendimu  Nr. T-251 „Dėl ilgalaikės paskolos“, 2020 m. gruodžio 21 d. pasirašyta kredito sutartis  Nr. 2020014028/ R4-813-2020-12-21 su AB SEB banku dėl 2 243 800 eurų paskolos ėmimo. Paskola bus naudojama anksčiau paimtoms paskoloms refinansuoti. 

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d sprendimu  Nr. T-27 „Dėl garantijos kredito įstaigai“ suteikta  100,79 tūkst. Eur garantija kredito įstaigai, suteikusiai paskolą uždarajai akcinei bendrovei Ignalinos šilumos tinklams projektui „Šilumos gamybos ir tiekimo infrastruktūros modernizavimas Dūkšto miestelyje“  finansuoti.