*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram
 • Dėl pirkimo   „Elektros prekės Ignalinos rajono savivaldybės administracijai ir seniūnijoms“

Perkančioji organizacija planuoja atlikti pirkimą „Elektros prekės Ignalinos rajono savivaldybės administracijai ir seniūnijoms“ ,  BVPŽ kodas 48422000-2. Programinės įrangos paketų rinkiniai. Planuojama pirkimo vertė 41322,31 Eur be PVM  eurų be PVM. Prekių   naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) katalogu nėra galimybės įsigyti, nes  CPO  siūloma  tik apie 5 procentus reikalingų prekių. Bus atliekamas mažos vertės  pirkimas skelbiamos apklausos būdu.  

 • Dėl pirkimo „Negyvenamosios paskirties, administracinio pastato Turistų g. 9, Ignalina, atnaujinimo, modernizavimo techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“

Perkant per CPO.LT pirkimas „Negyvenamosios paskirties, administracinio pastato Turistų g. 9, Ignalina, atnaujinimo, modernizavimo techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ neįvyko 2 kartus, įvertinus atliktus rinkos tyrimus, pirkimą galima atlikti tokiomis pačiomis sąlygomis ir už tokia pačia pinigų sumą per Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVP IS).

 • Dėl pirkimo  „Microsoft 365 Business Basic arba lygiavertės programinės įrangos licencijų nuoma“  

Perkančioji organizacija planuoja atlikti pirkimą „Microsoft 365 Business Basic arba lygiavertės programinės įrangos licencijų nuoma“,  BVPŽ kodas 48422000-2. Programinės įrangos paketų rinkiniai. Planuojama pirkimo vertė 54000 eurų be PVM. Prekių   naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) katalogu nėra galimybės įsigyti, nes  CPO kataloge  nėra užtikrinta galimybė nusipirkti tik nacionalinio saugumo reikalavimus atitinkančias prekes pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 ir 47 str. 9 d. reikalavimus. Bus atliekamas mažos vertės  pirkimas skelbiamos apklausos būdu ir pirkimo sąlygose bus keliami reikalavimai dėl grėsmės nacionaliniam saugumui nebuvimo.

 • Dėl pirkimo „Stacionarūs kompiuteriai“

Perkančioji organizacija planuoja pirkti  stacionarius kompiuterius (2 vnt.) su LCD ekranais (2 vnt.) Prekių naudojantis Centrinės perkančiosios organizcijos (CPO) katalogu nėra galimybės įsigyti, nes  CPO kataloge  nėra užtikrinta galimybė nusipirkti tik nacionalinio saugumo reikalavimus atitinkančias prekes. Pirkimas bus atliekamas neskelbiamos apklausos būdu   ir pirkimo sąlygose bus keliami  reikalavimai  dėl grėsmės nacionaliniam saugumui nebuvimo.

 • Dėl pirkimo „Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų pirkimas“

Paslaugų  naudojantis CPO katalogu nėra galimybės įsigyti, nes  CPO kataloge  nėra užtikrinta galimybė įsigyti tik nacionalinio saugumo reikalavimus atitinkančias paslaugas. Pirkimas bus atliekamas neskelbiamos apklausos būdu ir pirkimo sąlygose bus keliami  reikalavimai  dėl grėsmės nacionaliniam saugumui nebuvimo.

 • Dėl pirkimo „Viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų pirkimas“

Paslaugų naudojantis CPO katalogu nėra galimybės įsigyti, nes  CPO kataloge  nėra užtikrinta galimybė įsigyti tik nacionalinio saugumo reikalavimus atitinkančias paslaugas. Pirkimas bus atliekamas neskelbiamos apklausos būdu ir pirkimo sąlygose bus keliami  reikalavimai  dėl grėsmės nacionaliniam saugumui nebuvimo.

 • Dėl pirkimo „Žemės sklypų kadastrinių matavimų tikslinimo, žemės sklypų kadastrinių matavimų bylų parengimo, paslauga“

Nėra galimybės pageidaujamas paslaugas įsigyti naudojantis CPO katalogu. CPO kataloge siūlomos paslaugos neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių ir perkančioji organizacija gali paslaugas įsigyti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas, nes CPO kataloge nesiūlomas pilnas paslaugų paketas – perkančioji organizacija perka paslaugą, kuri apima kadastro duomenų nustatymą ir tikslinimą, ir apima tik tuos atvejus, kai reikalingi tik kadastriniai matavimai: kai rengiama pilna kadastro duomenų byla ir kai nerengiama pilna kadastro duomenų byla, bei kai reikalingas tik kadastro duomenų formos užpildymas po paskirties keitimo direktoriaus įsakymu. Skadant paslaugų paketą į CPO kataloge siūlomas ir kitas (CPO kataloge nesiūlomas) paslaugas reikalingas perkančiajai organizacijai, kiltų didelė rizika netinkamai ir neefektyviai įvykdyti pirkimo sutartis, nes šių dalių įgyvendinimas yra glaudžiai susijęs ir perkančioji organizacija privalėtų koordinuoti šių dalių tiekėjus, taip pat tai padidintų paslaugų suteikimo terminą ir sumažintų efektyvų darbo organizavimą.

 • Dėl pirkimo „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų parengimo ir žemės sklypų kadastrinių matavimų bylų po projekto parengimo paslauga“

Nėra galimybės pageidaujamas paslaugas įsigyti naudojantis CPO katalogu. CPO kataloge siūlomos paslaugos neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių ir perkančioji organizacija gali paslaugas įsigyti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas, nes CPO kataloge nesiūlomas pilnas paslaugų paketas – perkančioji organizacija perka paslaugą, kuri apima ir projekto rengimą, ir jo įgyvendinimą t. y. pilnas paslaugų paketas ir projektas, ir kadastriniai matavimai po projekto patvirtinimo (kaip viena paslauga). Skadant paslaugų paketą į CPO kataloge siūlomas ir kitas (CPO kataloge nesiūlomas) paslaugas reikalingas perkančiajai organizacijai, kiltų didelė rizika netinkamai ir neefektyviai įvykdyti pirkimo sutartis, nes šių dalių įgyvendinimas yra glaudžiai susijęs ir perkančioji organizacija privalėtų koordinuoti šių dalių tiekėjus, taip pat tai padidintų paslaugų suteikimo terminą ir sumažintų efektyvų darbo organizavimą.

 •  Dėl pirkimo "Paprastojo remonto, langų ir lauko durų keitimo darbai pastato, esančio Ignalinos raj., Dysnos k., Kalno g. 80"

Perkančioji organizacija planuoja pirkit pastato, esančio Ignalinos raj., Dysnos k., Kalno g. 80, paprastojo remonto, langų ir lauko durų keitimo darbus. Šiuos darbus galima įsigyti naudojantis CPO.LT katalogu „Negyvenamųjų pastatų rangos darbai”. 2022-10-18 paskelbtiems CPO 227700 „Pastato, esančio Ignalinos raj., Dysnos k., Kalno g. 80, paprastasis remontas, lauko durų keitimas”  ir CPO227695 „Pastato, esančio Ignalinos raj., Dysnos k., Kalno g. 80, paprastasis remontas, langų keitimas” pirkimams nebuvo pateiktas nei vienas pasiūlymas, todėl Perkančioji organizacija Pirkimą atliks skelbiamos apklausos būdu.

 •  Dėl pirkimo „Paprastų nešiojamų kompiuterių pirkimas užimtumo didinimo programoje dalyvaujantiems nedirbantiems  ir socialinę paramą gaunantiems asmenims“

Perkančioji organizacija planuoja 30 vnt. nešiojamų kompiuterių. Kompiuteriai bus skirti Užimtumo didinimo programoje dalyvaujantiems nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims.  Prekių naudojantis Centrinės perkančiosios organizcijos (CPO) katalogu nėra galimybės įsigyti, nes  CPO kataloge  nėra užtikrinta galimybė nusipirkti tik nacionalinio saugumo reikalavimus atitinkančias prekes. Bus atliekamas supaprastintas pirkimas atviro konkurso būdu   ir pirkimo sąlygose bus keliami  reikalavimai  dėl grėsmės nacionaliniam saugumui nebuvimo.

 • Dėl pirkimoKapinių žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų  parengimo ir žemės sklypų kadastrinių matavimų bylų po projekto parengimo, bei žemės sklypų kadastrinių matavimų bylų parengimo, įgyvendinant žemės reformos žemėtvarkos projektų sprendinius paslauga“

Nėra galimybės pageidaujamas paslaugas įsigyti naudojantis CPO katalogu. CPO kataloge siūlomos paslaugos neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių ir perkančioji organizacija gali paslaugas įsigyti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas, nes CPO kataloge nesiūlomas pilnas paslaugų paketas – perkančioji organizacija perka paslaugą, kuri apima ir projekto rengimą, ir jo įgyvendinimą t. y. pilnas paslaugų paketas ir projektas, ir kadastriniai matavimai po projekto patvirtinimo (kaip viena paslauga). Skaidant paslaugų paketą į CPO kataloge siūlomas ir kitas (CPO kataloge nesiūlomas) paslaugas reikalingas perkančiajai organizacijai, kiltų didelė rizika netinkamai ir neefektyviai įvykdyti pirkimo sutartis, nes šių dalių įgyvendinimas yra glaudžiai susijęs ir perkančioji organizacija privalėtų koordinuoti šių dalių tiekėjus, taip pat tai pailgintų  paslaugų suteikimo terminą ir sumažintų efektyvų darbo organizavimą.

 • Dėl pirkimo Ignalinos miesto seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros paslaugų teikimas žiemą

CPO.LT kataloge galima įsigyti „Priemonės kelio dangos priežiūrai su pristatymu“, tačiau priemonės kelio dangai neperkamos atskiru pirkimu, dėl to, kad perkančioji organizacija neturi galimybės druską, smėlį/žvyrą sandėliuoti, nėra techninių galimybių paruošti mišinį. Išskaidžius prekes ir paslaugas būtų neracionaliai naudojamos lėšos, taip pat būtų sunku koordinuoti šalių atsakomybės ribas, spręsti, kurios šalies atsakomybė, kad teikiama paslauga nėra efektyvi.

 • Dėl pirkimo LDC monitorius 

Perkančioji organizacija planuoja įsigyti LDC monitorių. Prekių naudojantis CPO katalogu nėra galimybės įsigyti, nes  CPO kataloge  nėra užtikrinta galimybė nusipirkti tik nacionalinio saugumo reikalavimus atitinkančias prekes. Pirkimas bus atliekamas skelbiamos apklausos būdu ir pirkimo sąlygose bus keliami  reikalavimai  dėl grėsmės nacionaliniam saugumui nebuvimo.

 • Dėl pirkimo „Nešiojami kompiuteriai“                      

Ignalinos rajono savivaldybės administracija (perkančioji organizacija) ketina įsigyti 48 vnt. nešiojamų kompiuterių. Prekių naudojantis CPO katalogu nėra galimybės įsigyti, nes  CPO kataloge  nėra užtikrinta galimybė nusipirkti tik nacionalinio saugumo reikalavimus atitinkančias prekes. Pirkimas bus atliekamas skelbiamos apklausos būdu ir pirkimo sąlygose bus keliami  reikalavimai  dėl grėsmės nacionaliniam saugumui nebuvimo.

 • Dėl pirkimo „Bendruomenės pastato, esančio Liepų g. 2, Linkmenų k., Ignalinos r., vidaus remonto darbai“

Perkančioji organizacija pageidaujamus bendruomenės pastato, esančio Liepų g. 2, Linkmenų k., Ignalinos r., vidaus remonto darbus ketino įsigyti naudojantis CPO katalogu (pirkimo Nr. CPO214345. Pasiūlymų pateikimo terminas buvo nustatytas 2022-06-10. Pasiūlymų Pirkimui CPO kataloge negauta (2022-06-10 komisijos protokolas Nr. S4-290), todėl priimtas sprendimas  Pirkimą vykdyti skelbiamos apklausos būdu Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis“

 • Dėl pirkimo "Lengvųjų automobilių nuoma"

1. Nuomininkui suteikiamas neeksploatuotas naujas automobilis, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, arba naudotas automobilis, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos , todėl norėdami laimėti konkursą ir pasiūlyti konkurencingą kainą perkančiajai organizacijai bus   siūlomi naudoti automobiliai. Naudotas automobilis ypatingai jeigu jis su didele rida (CPO galėtų atsirasti sąlyga “su ne didesne kaip xx kilometrų rida) turės žymiai daugiau techninių problemų, todėl ne visada būsime tikri, kad išvykę iš taško A laiku ir saugiai pasieksime tašką B.

2. Nėra aiškiai apibrėžtas pakaitinio automobilio pateikimas. CPO kataloge nėra tokio reikalavimo, kad naudotas automobilis prieš tai nebuvo patekęs į autoįvykį.

3. CPO kataloge neatskirta naujų automobilių nuoma ir naudotų automobilių nuoma.

4. CPO kataloge niekur nenurodomas CPO nuomojamų automobilių keleivių skaičius, todėl gali paaiškėti, kad laimėjęs automobilis neturi pakankamai įrengtų keleiviams vietų.

5. CPO kataloge  nenurodoma, ar yra galimybė išimti atskirai po vieną galines sėdynes. Tokia galimybė būtina vežant didesnių gabaritų krovinius ar įrankius.

6. CPO kataloge nenurodyta: a) bagažinės tūris, kuris būtinas didesnis vežant didesnių gabaritų krovinius, b) nenurodoma prošvaisa, kuri labai svarbi charakteristika, atsižvelgiant į tai, kad automobiliai važinės neasfaltuotais periferiniais seniūnijų keliais, c) Nenurodomas tikslus (ar ne mažiau kaip) saugumo pagalvių skaičius, kuris būtinas vežant keleivius padidinto miškingumo rajone.

7. Perkančiąjai organizacijai   privaloma ant automobilių durelių klijuoti savivaldybės lipdukus, bet pagal sutarties projektą CPO kataloge  nėra aišku, kad tokį leidimą gausime.

8. Perkančioji organizacija pageidauja, kad  galinės seniūnijoms perkamų automobilių durelės būtų dvivėrės, bet CPO tokio pasirinkimo nėra.

9. CPO kataloge nėra  padangų slėgio sensorių ir nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistemos.

 • Dėl Pirkimo „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo, kadastrinių matavimų tikslinimo ir kadastro duomenų bylų parengimo paslaugos“

Pirkimą  sudaro dvi pirkimo dalys:

1 pirkimo dalis. Žemės sklypų kadastrinių  duomenų tikslinimas ir kadastro duomenų bylų sudarymas.

II pirkimo dalis. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas, kadastriniai matavimai ir kadastro duomenų bylų sudarymas.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo, kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų bylų parengimo paslaugų  įsigyti naudojantis CPO katalogu nėra galimybės, nes CPO kataloge siūlomas nepilnas paslaugų paketas. Pirma pirkimo dalimi perkančioji organizacija perka paslaugą, kuri apima kadastro duomenų nustatymą ir tikslinimą, ir apima tik tuos atvejus, kai reikalingi tik kadastriniai matavimai: kai rengiama pilna kadastro duomenų byla ir kai nerengiama pilna kadastro duomenų byla, bei kai reikalingas tik kadastro duomenų formos užpildymas po paskirties keitimo direktoriaus įsakymu. Antra pirkimo dalimi perkančioji organizacija perka paslaugą, kuri apima ir projekto rengimą, ir jo įgyvendinimą,  t. y. pilnas paslaugų paketas ir projektas, ir kadastriniai matavimai po projekto patvirtinimo (kaip viena paslauga). Skaidant paslaugų paketą į CPO kataloge siūlomas ir kitas (CPO kataloge nesiūlomas) paslaugas reikalingas perkančiajai organizacijai, kiltų didelė rizika netinkamai ir neefektyviai įvykdyti pirkimo sutartis, nes šių dalių įgyvendinimas yra glaudžiai susijęs ir perkančioji organizacija privalėtų koordinuoti šių dalių tiekėjus, taip pat tai padidintų paslaugų suteikimo terminą ir sumažintų efektyvų darbo organizavimą.