*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMO SPRENDINIŲ PATIKSLINIMAIS

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, informuojame apie galimybę susipažinti su teritorijų planavimo dokumento pakeitimais, atsižvelgus į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje.

Planavimo organizatorius: Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius (Ignalinos rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 70, LT- 30122 Ignalina, tel. 8 386 52096, el. paštas info@ignalina.lt, adresas internete www.ignalina.lt).

Teritorijų planavimo dokumento koregavimo rengėjas: UAB ,,Kelprojektas“, Žalgirio g. 90, D korpusas, LT-09303 Vilnius, tel. (8 660) 81859, el. paštas info@kelprojektas.lt, adresas internete www.kelprojektas.lt.

Bendrojo plano koregavimo pagrindas: Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V2-357 ,,Dėl Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Plano koregavimas nekeičia Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tikslų ir uždavinių. Plano koregavimo papildomi uždaviniai nustatyti 2021 m. rugpjūčio 9 d. patvirtintoje planavimo darbų programoje:

1. Koreguoti gamtinio karkaso grafinius ir tekstinius sprendinius. Koreguoti gamtinio karkaso teritorijas, įvertinant urbanizuotų ir urbanizuotinų teritorijų urbanistinį potencialą.

2. Koreguoti brėžinį „Gamtinio kraštovaizdžio apsauga“.

3. Papildomai nustatyti saulės šviesos ir vėjo energetikos vystymo sąlygas.

4. Detalizuoti Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamosios dalies – Ignalinos, Strigailiškio ir Palūšės kurortinės teritorijos bei gretimų teritorijų – turizmo ir rekreacijos specialiojo plano sprendinius rekreacinių Gavio ir Gavaičio ežerų naudojimui (fragmentiškai papildyti specialiojo plano brėžinius ir koreguoti tekstinę dalį):

4.1. nustatyti savaeigių plaukiojimo priemonių, kurių bendras variklių galingumas neviršija 150AG (110 kW), plaukiojimo Gavio ež. akvatoriją vandens slidžių bei vandenlenčių pramogai;

4.2 nustatyti savaeigių plaukiojimo priemonių, kurių bendras variklių galingumas neviršija 10AG (8kW) plaukiojimo Gavio ež. akvatoriją, maršrutus ir galimas švartavimosi zonas;

4.3. pasiūlyti savaeigių plaukiojimo priemonių prieplaukų vietas Gavio ež.;

4.4. pasiūlyti vietą Gavio ež. vandens batutų parkui;

4.5. nustatyti vandens slidžių su tempimo įrenginiu įrengimo akvatoriją Gavaičio ežere.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Susipažinti su pagal priimtus (ir aptartus viešo svarstymo metu) visuomenės pasiūlymus pakoreguotais Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendiniais galima:

  • Ignalinos rajono savivaldybės interneto puslapyje www.ignalina.lt;
  • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (tpdris.lt, TPD numeris K-RJ-45-18-582).  

Sprendiniai ir paaiškinimas yra čia: https://we.tl/t-oMRTINab5w