*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

Kviečiame susipažinti su parengtais projekto „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Ignalinos miesto želdynų sistemos dalyje“ ir pareikšti pastabas bei siūlymus.

Projekto sprendiniai nuo 2022 m. kovo 16 d. skelbiami Ignalinos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.ignalina.lt) „ Savivaldybė → Veiklos sritys → Teritorijų planavimas → Rengiami projektai → Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Ignalinos miesto želdynų sistemos dalyje“. Su projekto sprendiniais taip pat galima susipažinti pas žemiau nurodytus asmenis.

Sprendinių viešas pristatymas įvyks 2022 m. kovo 31 d. 16 val.  Ignalinos rajono savivaldybės administracinio pastato (Laisvės a. 70 Ignalina) didžiojoje salėje.

Pastabas ir siūlymus prašome teikti elektroniniu paštu  arba laišku iki viešo pristatymo pabaigos šiems asmenims:

  1. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus vedėjai Ramunei Slapšienei (ramune.slapsiene@ignalina.lt, tel. 8 683 28 030 ).
  2. Projekto vadovui Vainiui Pilkauskui ( MB „Gatvių projektavimas“, Vytauto g. 5-4 Trakai, arch@gmail.com, tel. 8 652 45 364).
  3. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus specialistui Juozui Panavui (juozas.panavas@ignalina.lt, tel. 8 612 61 772).

Šie asmenys taip pat teikia projekto sprendinių paaiškinimus. 

Skelbiama parengta Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa rengiant kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijoje projektą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Ignalinos miesto želdynų sistemos dalyje“.

Kviečiame susipažinti, pareikšti pastabas, pasiūlymus ir pagal galimybes atsakyti į šiuos klausimus:

  • Ar iš esmės pritariate planuojamai veiklai?
  • Ar turite pasiūlymų dėl papildomų tyrimų (kitų, negu yra numatyta programos projekte) atlikimo?
  • Kaip visuomenė norėtų dalyvauti kraštovaizdžio projekto rengimo ir įgyvendinimo procese (papildomai, negu kad numatyta programos projekte)?
  • Ar reikalingas koncepcijos nepriklausomas vertinimas ir kodėl? (Programos projekte nepriklausomas koncepcijos vertinimas dėl lėšų taupymo nenumatytas, manant, kad pakaks projekto rengėjo profesionalumo.)

Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa. Paviešinta 2020-04-15, viešas pristatymas įvyko 2020-04-28. Viešinimo metu  pastabų bei pasiūlymų negauta. Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos projekto viešo pristatymo protokolas. Programa patvirtinta 2020-05-04 Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorės įsakymu Nr. VT-288.

Esamos būklės analizė. Paviešinta 2021-05-05, viešas pristatymas įvyko 2021-05-13. Viešinimo ir viešo pristatymo metu pastabų bei pasiūlymų negauta. Esamos būklės analizės viešo pristatymo protokolas.

Koncepcija. Paviešinta 2021-05-14, viešas pristatymas įvyko 2021-05-25. Viešinimo ir viešo pristatymo metu pastabų bei pasiūlymų negauta. Koncepcijos  viešo pristatymo protokolas.