*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
en
Facebook Instagram
Projekto pavadinimas Projekto vertė, Eur
Sosnovskio barščių naikinimas Ignalinos rajone 33300,00


Kraštovaizdžio formavimas, pažeistų žemių tvarkymas Ignalinos rajone ir bendrųjų planų tikslinimas

587 006,01
Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Ignalinos rajono savivaldybėje, projekto kodas Nr. 08.1.1-CPVA-R-427-08-0001 137889,20
Naujų susisiekimo komunikacijų statyba ir esamų rekonstravimas Ignalinos rajono Rimšės ir  Palūšės kaimuose 92327,00
Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas Ignalinos mieste sodininkų bendriją sujungiant su esamu dviračių ir pėsčiųjų taku 122000,00
Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir plėtra Ignalinos rajono Kaniūkų kaime 60000,00
Sveikos gyvensenos skatinimas Ignalinos rajone. II etapas 25736,18
Socialinio būsto fondo plėtra Ignalinos rajono savivaldybėje 431079,00
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir inventorizacija Ignalinos rajone (partnerio teisėmis) 407141,75
Vietinės reikšmės kelių asfaltavimas Ignalinos rajono Antalksnės kaime (Antalksnė–Pabiržė, Nr. 7-25, ir Antalksnė–Salos, Nr. 7-26) 500000,00
Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje (pareiškėjas - Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija) 86800,00
Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Ignalinos r. Vidiškių gimnazijoje (pareiškėjas - Ignalinos r. Vidiškių gimnazija 45000,00
Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Ignalinos rajono savivaldybės administracijoje 37000,00
Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Ignalinos sporto ir pramogų centre (pareiškėjas - Ignalinos rajono turizmo informacijos centras) 150000,00
Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos Dūkšto skyriuje (pareiškėjas - Ignalinos r. Didžiasalio "Ryto" gimnazija) 63000,00
Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Ignalinos rajono ligoninėje (pareiškėjas - Ignalinos rajono ligoninė) 60000,00
Kompleksinės paslaugos šeimai Ignalinos rajone 206315,00
Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Didžiasalio „Ryto“ gimnazijoje (pareiškėjas - Ignalinos r. Didžiasalio "Ryto" gimnazija) 50100,00
Informacinės infrastruktūros plėtra Ignalinos, Molėtų ir Utenos rajonuose 148630,00
Turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Utenos, Ignalinos, Zarasų rajonų ir Visagino savivaldybėse (partnerio teisėmis) 252717,32
Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas  
Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme  
Kokybės krepšelis  
Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas  
Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II  
Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra  
„Pienas vaikams“ ir „Vaisiai mokykloms“  
Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas