*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

Projekto aprašymas ir siekiami rezultatai

Dalyvavimui „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje (toliau – TŪM) partnerio teisėmis Ignalinos rajono savivaldybės taryba pritarė 2022 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T-50. Kadangi savivaldybėje nebuvo pakankamai TŪM reikalavimus atitinkančių mokyklų, nutarta dalyvauti kartu su Visagino savivaldybe.

TŪM principai – mokyklų stiprinimas, įtrauktis, mokyklos kultūros kaita, tinklaveika ir išteklių prieinamumas. Sukurtais ištekliais naudotis ir įvairiuose TŪM mokymuose dalyvauti galės ne tik programoje dalyvausianti Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija, bet ir kitos savivaldybės mokyklos. Mokyklų veikos tobulinimui TŪM numatytos 4 sritys: lyderystė, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas.

Siekiant dalyvauti TŪM, kiekviena savivaldybė turėjo parengti savo Švietimo pažangos planą (toliau – ŠPP). Ignalinos ŠPP bandoma spręsti pagrindinį savivaldybės švietimo iššūkį – esant bene nepalankiausiam visoje šalyje socialiniam ir ekonominiam kontekstui, pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus, ir tai pasiekti ne mokinio gerovės kaina: siekti, kad kiekvienas mokinys objektyviai įsivertintų savo gebėjimus ir sugebėtų pasirinkti norimą ir galimybes atitinkantį gyvenimo kelią, tapdamas ne našta visuomenei, o gerovės kūrėju, nes tai būtina sąlyga tapti laimingu žmogumi. Laukiamas pokytis – laimingas, savimi ir kitais pasitikintis, išsilavinęs ir sveikas žmogus, kuriantis gerovę savo krašte.

Ignalinos rajono savivaldybės parengtas ŠPP buvo įvertintas kaip vienas pažangiausių šalyje, po kelių vertinimų ir tobulinimo 2022 m. gruodžio mėnesį jis gavo 98,4 balo. Savivaldybė pakviesta dalyvauti pirmajame programos įgyvendinimo sraute – projekte „Tūkstantmečio mokyklos I“. Džiugina ir tai, kad, skirtingai nei dauguma savivaldybių, pirkusių ŠPP rengimo paslaugą, Ignalinos ŠPP parengtas pačių jėgomis.

Parengtame ŠPP numatyti pagrindiniai tikslai, uždaviniai, suplanuotos 25 infrastruktūros kūrimo, kompetencijų stiprinimo, ugdymo kokybės gerinimo veiklos. Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijoje numatyti aktų salės ir kitų patalpų remonto darbai, baldų, mokymo priemonių, kompiuterinės įrangos įsigijimas, STEAM laboratorijos atnaujinimas. Bus įrengtas interaktyvus prof. Česlovo Kudabos muziejus, muzikos instrumentų pievelė, nusiraminimo (sensorinis) kambarys, patogiam bendravimui ir darbui skirta erdvė, poilsio erdvė su masažuokliais. Vyks įvairūs mokymai, stažuotės pedagogams, paskaitos apie sveiko gyvenimo įgūdžius ir emocijų valdymą mokiniams ir mokinių tėvams. Bus įsteigti kultūrinio, STEAM, įtraukaus ugdymo koordinatorių etatai. Ugdymo procese bus siekiama kuo geriau atpažinti individualius mokinių poreikius, suteikti reikiamą pagalbą, padėti kiekvienam mokiniui pažinti save ir atskleisti savo geriausius gebėjimus. Daug dėmesio planuojama skirti ir matematinio mąstymo ugdymui, streso valdymui, sveikos gyvensenos propagavimui. Rezultatai bus vertinami pagal įvairių sričių numatytus pasiekti rodiklius. Veiklas padės įgyvendinti 9 ŠPP įgyvendinimo partneriai iš Ignalinos, Utenos, Vilniaus,  vyks tinklaveika tarp visų savivaldybės mokyklų.

 

Jungtinė veiklos sutartis įgyvendinant projektą „Tūkstantmečio mokyklos I“ su Europos socialinio fondo agentūra pasirašyta 2023 m. gegužės 31 d.