*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

Projektas „Karjeros specialistų tinklo vystymas“

Vadovaujantis Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 847 (toliau – aprašas), nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Ignalinos rajono švietimo įstaigose įsteigti karjeros specialistų etatai: Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijoje – 0,8 etato; Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyboje – 0,5 etato (aptarnauja Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnaziją ir Ignalinos r. Vidiškių gimnaziją). Vadovaujantis aprašo nuostatomis šių karjeros specialistų paslaugos iki 2023 m. gruodžio 31 d. finansuojamos vykdant projektą „Karjeros specialistų tinklo vystymas“, Nr. 10-008-P-0001, finansuojamą įgyvendinant 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-05-01 „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti“, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1016.

Daugiau informacijos apie mokinių ugdymą karjerai: https://www.karjerosspecialistas.lt/