*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE

2023-10-01 rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose buvo 966 kompiuteriai. Iš jų 595 naudojami mokinių mokymui,  57 – mokyklų administracijų darbui. 776 kompiuteriai prijungti prie interneto, 242 – nešiojamieji, 347 – planšetiniai. Per praėjusius mokslo metus mokyklas pasiekė 15 naujų kompiuterių. Mokyklose taip pat naudojamos 33 interaktyvios lentos ir 44 interaktyvūs ekranai. Esamų daugialypės terpės projektorių skaičius – 146. Hibridinio mokymo įrangos komplektų skaičius – 44.

Kitose rajono švietimo įstaigose naudojami dar 64 kompiuteriai, 2 interaktyvios lentos, 10 daugialypės terpės projektorių. Visose švietimo įstaigose veikia internetas, o daugumoje jų (išskyrus 3 skyrius) – ir belaidžio (Wi-Fi) interneto tinklas. Iš viso švietimo įstaigose yra 54 belaidžio interneto prieigos taškai.

2024-04-01 duomenimis, pagal mokyklų pateiktus duomenis, 100,0 % rajono pedagogų, dirbančių pirmaeilėse pareigose, turi kompiuterinio raštingumo žinias, atitinkančias pedagogų kompiuterinio raštingumo standartą, 98,1% (2023 metais – 99,4%) naudoja IKT ir internetą savo dėstomam dalykui.

74, 7 % (2023 m. – 76,6 %, 2022 m. – 74,7 %; 2020 m. – 99,5 %, 2019 m. – 48,8 %) pedagogų dalijasi patirtimi virtualiose bendruomenėse, 82,7 % (2022 m. – 83,9 %; 2021 m. – 84,5 %) pedagogų nuotoliniam mokinių ugdymui naudoja virtualias nuotolinio mokymo aplinkas.

 

MOKYKLŲ PASIRENGIMO MOKYTI NUOTOLINIU UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU VERTINIMAS

2021 m. balandžio mėn. savivaldybės Mokyklų pasirengimo mokyti nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu vertinimo komisija įvertino dviejų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų – Ignalinos gimnazijos (balandžio 12 d.) ir Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos (balandžio 20 d.) – pasirengimą mokyti nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu ir nustatė, kad jos atitinka Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl Mokymo  nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“, numatytus Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijus. Šių gimnazijų galimybė mokyti nuotoliniu būdu įteisinta jų nuostatuose.

2021 m. rugsėjo 14 d. buvo įvertintas ir Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos ir jos skyrių pasirengimas mokyti nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu; ši galimybė 2021 m. spalio mėn. buvo  įteisinta Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos nuostatuose.

 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE ISTORIJA