*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

TEISĖS AKTAI

Kiekvienos Ignalinos rajono savivaldybės mokyklos ugdymą nuotoliniu būdu reglamentuojantys dokumentai – Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas ir 2021–2022 mokslo metų ugdymo planas – yra skelbiami mokyklos interneto svetainėje.

 

SAVIVALDYBĖS REKOMENDACIJOS IR PAGALBA MOKYKLOMS

2021-05-24 Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus  raštas Nr. SV3-40 „Dėl vaikų saugumo prie ekranų“. Rekomenduojama supažindinti mokinių tėvus su interneto turinio ir TV programų filtravimo, darbo kompiuteriu ir naudojimosi telefonu laiko ribojimo programėlėmis, atkreipiamas dėmesys dėl prie ekranų praleidžiamo laiko mokymosi tikslais.

2021-04-02 informacija dėl neformaliojo švietimo

2021-03-19 Švietimo ir kultūros skyriaus informacija dėl pradinukų grįžimo į klases

2020-12-31 Švietimo ir kultūros skyriaus informacija dėl ugdymo proceso organizavimo 2021 metų pradžioje.

2020-12-11 pagal aktualius galiojančius teisės aktus ir įvairių institucijų, sveikatos srities specialistų, mokslininkų rekomendacijas parengtos gairės nuotolinio mokymo organizavimui bendrojo ugdymo mokyklose „Nuotolinis mokymas. Kaip nepaklysti?“. 

2020-12-03 vaizdo pranešimas (skaidrės atsisiuntimui) iš tarptautinės konferencijos „Menas mokyti“. Pateikiamuose 12 patarimų dėl nuotolinio mokymo suderinti ŠMSM reikalavimai sinchroniniam ugdymui (skirti ne mažiau nei pusę ugdymo laiko) ir sveikatos srities specialistų rekomendacijos vaikams dėl prie ekranų praleidžiamo laiko (iki 2–3 val. per dieną).

2020-11-12 Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus informacija apie ugdymo proceso nuo lapkričio 16 dienos organizavimą.

2020-11-09 Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus  raštas Nr. SV3-84 „Dėl nuotolinio ugdymo organizavimo“. Rekomenduojama sinchroniškai dirbti lygiai pusę ugdymo laiko, kuo mažiau mokinių darbo laiko organizuoti naudojant ekranus, savarankiškam darbui nepamiršti „popierinių“ mokymosi priemonių, vaizdo pamokos viduryje padaryti pertraukėlę akims, pamokos pabaigoje pasimankštinti kartu su vaikais, visą svarbią informaciją aptarti ir būsimas užduotis paskelbti pamokos pradžioje, išnaudoti nuotolinio mokymo galimybes kuo daugiau individualizuojant mokinių darbą.

2020-05-22 planuojama ugdymo proceso pabaiga savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose. 

2020-05-13 vykusiame Ignalinos rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nutarta bendrojo ugdymo procesą pagal bendrojo ugdymo programas baigti nuotoliniu būdu, nebent LRV numatys kitaip.

2020-04-08 Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus  raštas Nr. SV3-39 „Dėl nuotolinio ugdymo organizavimo“.

Rekomendacijos Ignalinos rajono savivaldybės švietimo įstaigoms dėl nuotolinio ugdymo organizavimo. Pateikti trumpi praktiniai patarimai, kaip užtikrinti BDAR reikalavimus nuotolinio ugdymo sąlygomis, kaip sureguliuoti mokinių mokymosi krūvį, prie ekranų praleidžiamą laiką, kaip tvarkyti lankomumo apskaitą.

Rekomendacijos Ignalinos rajono savivaldybės švietimo įstaigoms dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pranešimo „Trys žingsniai dėl nuotolinio mokymosi organizavimo“. Pateikti praktiniai patarimai, kaip galima praktiškai įgyvendinti VDAI rekomendacijas rajono mokyklose.

2020 m. balandžio mėn. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas pasiekė 250 naujų planšetinių kompiuterių, skirtų aprūpinti mokinius nuotoliniam ugdymui reikiamomis priemonėmis, ir 6 nešiojamieji kompiuteriai. Iš jų 170 planšetinių ir 6 nešiojamieji kompiuteriai gauti iš Nacionalinės švietimo agentūros pagal projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, 80 planšetinių kompiuterių kaip paramą skyrė projektas „Mokykla namuose“. Visi planšetiniai kompiuteriai aprūpinti mobilaus ryšio kortelėmis.

 

NACIONALINIO LYGMENS REKOMENDACIJOS

2022-12-05 Medžiaga apie probleminį interneto ir ekranų vartojimą https://e-etika.lt/pagalba-specialistui/  (atsisiųsti: Metodinė medžiaga PDF)

Švietimo portale E-mokykla skelbiamos rekomendacijos dėl nuotolinio mokymo.

Interneto svetainėje https://mokyklabecovid.lt/ pateikiama informacija apie saugumo sąlygas mokyklose ir ugdymą pandemijos metu.  

Nemokamos psichologų konsultacijos „Tėvų linijoje“: https://www.tevulinija.lt/

2021-10-12 informacija „Kada skelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas?

2021-09-23 Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos aplinkraštis „Dėl ugdymo proceso organizavimo

2021-07-23 Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos aplinkraštis Nr.  SR-3150 „Dėl ugdymo organizavimo 2021–2022 mokslo metais

2021-01-27 Sveikatos apsaugos ministerijos aplinkraštis Nr. 10-499 „Dėl būtinųjų mokinių sveikatinamojo fizinio aktyvumo poreikių užtikrinimo nuotolinio mokymosi metu“. Kiekvienos pamokos metu reikėtų ne mažiau kaip 2–3 minutes skirti mokinių fiziniam aktyvumui, kuo daugiau užduočių skirti praktinėms veikloms, namų darbų užduotis sieti su judėjimu, fizinio ugdymo pamokų metu pirmenybę skirti praktinėms (ne teorinėms) užduotims atlikti.

2021-01-21 Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtas Problemų, kylančių mokiniams dėl nuotolinio mokymo, identifikavimo ir pagalbos suteikimo algoritmas.

2021-01-21 Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos aplinkraštis „Dėl mokymosi pagalbos užtikrinimo“.

2020-12-15 Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkų parengtos rekomendacijos steigėjams ir mokykloms dėl ugdymo nuotoliniu būdu organizavimo.

2020-11-23 Vilniaus universiteto mokslininkų parengtos tyrimais paremtos rekomendacijos, skirtos mokinių psichikos sveikatos stiprinimui COVID-19 pandemijos metu: mokykloms; mokiniams.

2020-11-10 Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos aplinkraštis „Dėl švietimo veiklų karantino laikotarpiu“.

2020-09 Skaitmeninės etikos centro ir Paramos vaikams centro parengtos rekomendacijos „Išmaniųjų įrenginių ir interneto naudojimo gairės“.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020-08-18 rekomendacijos „Ugdymo proceso įgyvendinimo ypatumai 2020–2021 mokslo metais“.

2020-07-08 Nuotolinio mokymo vadovas

2020-05-22 Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos aplinkraštis „Dėl ugdymo organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo mokyklose nuo gegužės 25 d.“.

2020-05-11 Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos aplinkraštis „Dėl ugdymo organizavimo 2019–2020 mokslo metais“.

2020-04-06 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pranešimas „Trys žingsniai dėl nuotolinio mokymosi organizavimo“ padės švietimo teikėjams nuotolinį ugdymą organizuoti nepažeidžiant BDAR.

Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos 2020 m. metodinė priemonė „Fizinio ugdymo pamokos nuotoliniu būdu: geroji patirtis“. Daug konkrečių pavyzdžių, kaip organizuoti fizinį ugdymą nereikalaujant filmuotos medžiagos.

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos profesorės Daivos Jakavonytė-Staškuvienės rekomendacijos „Nuotolinis pradinių klasių mokinių mokymas: iššūkiai ir galimybės“. Nurodomas konkretus rekomenduojamo mokymosi laikas pagal klases (pvz., 5 kl. - iki 3 val. per dieną darbo (su visomis pamokomis ir užduotimis), pamokos trukmė - iki 30 min. Atkreipiamas dėmesys į per didelio IKT naudojimo žalą vaikams, primenama, kad IKT be pertraukos reikėtų naudoti ne ilgiau nei 20 min. Profesorė ragina nepamiršti, kad visi IKT įrenginiai ne tik padeda, bet ir sekina.

Vilniaus universiteto ir Lietuvos mokslo tarybos 2017–2018 metais atlikto mokslinio tyrimo „Šiuolaikinės informacinės technologijos ir mažų vaikų sveikata“ pagrindu parengtos rekomendacijos įvairių sričių specialistams, dirbantiems su ikimokyklinio amžiaus vaikais, ir tėvams bei globėjams: nurodoma saugaus prie ekranų praleidžiamo laiko trukmė vaikams pagal amžiaus grupes, IT prietaisų įtaka vaikų pažintiniams ir savireguliacijos gebėjimams, emocinei sveikatai ir kasdieniams įpročiams.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro duomenimis, šiuo metu pasaulio ir Lietuvos mokslininkų rekomenduojama vaikų buvimo prie ekranus turinčių IT prietaisų trukmė yra: 1,5–2 metų amžiaus vaikams – 30 min., 3–5 metų vaikams – 1 val. per dieną, 5–17 metų – iki 2 val. per dieną. Svarbu po valandos daryti 15 min. pertrauką. Akivaizdu, kad karantino laikotarpiu vaikų mokymąsi organizuojant nuotoliniu būdu, dviejų valandų per dieną vyresnio amžiaus mokiniams nepakanka. Kadangi nėra nustatyto griežto reglamento, į šį klausimą tenka pažiūrėti iš kitos pusės. Dabar labiau negu bet kada turime išlikti kuo sveikesni ir išlaikyti stiprų imunitetą, kuriam palaikyti ypač svarbus yra pakankamos trukmės miegas ir fizinis aktyvumas bei sveika mityba. Mokytojai ir patys mokiniai turi suprasti jų svarbą ir būtinybę, organizuojant dienos ugdymo ir ugdymosi režimą. Nepertraukiamas 9–11 val. miegas yra reikalingas 5–13 metų vaikams, 14–17 metų jo reikia 8–10 val. Vaikams iki 17 metų PSO rekomenduoja mažiausiai 60 minučių per dieną vidutinio sunkumo ar intensyvaus fizinio aktyvumo, susidedančio iš įvairių aerobinių užsiėmimų. Tris dienas per savaitę rekomenduojama papildoma raumenis ir kaulus stiprinanti fizinė veikla, akcentuojamas sėdėjimo trukmės mažinimas. Svarbu subalansuota mityba ir reguliarus valgymo režimas, taip pat buvimas lauke. Taigi visų pirma vaikai turi gerai išsimiegoti, turėti pakankamai laiko fizinei veiklai, laiku valgyti. Patenkinus šiuos svarbius fiziologinius poreikius, galime skaičiuoti, kiek laiko lieka ir kitoms reikalingoms veikloms.

Paramos vaikams centro parengtos paprastos nusiraminimo technikos ir konkretūs patarimai, kaip susikaupti ir nusiraminti padės vaikams ir paaugliams nusiraminti patiriant įtampą mokslo metų pabaigoje ruošiantis baigiamiesiems atsiskaitymams, rengiantis egzaminams, nerimaujant dėl  rezultatų ar patiriant suaugusiųjų spaudimą. Nusiraminimo technikos padės ir užvaldžius stipriems jausmams (pykčiui, baimei ir kt.), kai dažniausiai pasielgiama impulsyviai, taip pat pagelbės sukoncentruoti dėmesį į mokslus.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-713 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 18: 2007 „Viešojo naudojimo kompiuterinių tinklų prieigos taškai: sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“. Įsakymo prieduose pateikti įvairūs pratimai, kuriuos rekomenduojama sistemingai atlikti visiems, dirbantiems kompiuteriu: akių nuovargiui pašalinti, skeleto ir raumenų sistemos pažeidimų profilaktikai, pačių juostos ir rankų nuovargiui mažinti. Šiame dokumente taip pat aprašyta, kaip turėtų būti įrengta kompiuterizuota darbo vieta, ir rekomenduojama nepilnamečiams ne mokykloje prie ekranų praleisti ne daugiau nei 2 val. per dieną.