*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

PROJEKTINĖ VEIKLA IR ĮGYVENDINAMOS PROGRAMOS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE

Iš viso 2023 m. Ignalinos rajono savivaldybės švietimo įstaigos dalyvavo 148 projektų (programų) veikloje (jei tame pačiame projekte ar programoje dalyvavo kelios švietimo įstaigos, projektas ar programa suskaičiuoti kelis kartus). Aktyviausiai projektuose dalyvavo Ignalinos r. Vidiškių gimnazija (42 projektai), Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija (40 projektų) ir Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija (37 projektai).

Projektų finansavimui 2023 m. panaudota 266 302,82 Eur, iš jų 2 519,53 Eur – pačių įstaigų skirtos lėšos, 263 783,29 Eur – projektų finansavimui gautos lėšos ne iš švietimo įstaigos biudžeto ar kita parama: Nacionalinės švietimo agentūros, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro (dabar Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra), Tautos fondo, Švietimo mainų paramos fondo, Europos socialinio fondo agentūros, Europos regioninės plėtros fondo, Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo ir Kaimo rėmimo programos, kitų ES struktūrinius fondus administruojančių institucijų, valstybės biudžeto, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos, kitų įstaigų ir organizacijų, mokinių tėvų  (turimais duomenimis, mokinių tėvai 2023 m. savo vaikų dalyvavimui įvairių mokomųjų dalykų projektuose, dažniausiai – dalyvio mokesčiui sumokėti, skyrė  2 355,3 Eur).

Daugiausiai lėšų 2023 m. projektams įgyvendinti panaudojo Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija (172 750,95 Eur) ir Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“  gimnazija (53 819,99 Eur). Pagal vienam mokiniui tenkančią lėšų dalį daugiausia jų buvo Ignalinos r. Vidiškių gimnazijoje (277,42 Eur/mok.) ir Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijoje 256,31 Eur/mok.).

 

ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI IR PROGRAMOS

 

ĮGYVENDINTI IR PASIBAIGĘ PROJEKTAI, KURIŲ VEIKLOS TĘSIAMOS (informacija atnaujinama)

 

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI IR PROGRAMOS

 

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PROJEKTINĖ VEIKLA 2002–2023 METAIS

Informaciją apie ankstesnių metų projektinę veiklą galite rasti skyrelyje „Istorija“.