*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla

Direktorė – Birutė Paukštienė

 

ISTORIJA

Ignalinos muzikos mokykla, įkurta 1964 metais, savo veiklą pradėjo Ignalinos II vidurinės mokyklos patalpose (dab. VSAT prie LR VRM Ignalinos rinktinės pastatas). Į fortepijono ir akordeono skyrius buvo priimti 58 mokiniai. 1965 m. rudenį mokykla persikėlė į I-os vidurinės mokyklos I aukšto patalpas. 1969 m. pradėjo veiklą pučiamųjų instrumentų skyrius, kuriame buvo mokoma groti klarnetu, trimitu, saksofonu. Vėliau, 1975 m. persikėlus mokyklos veiklai į buvusį Etnokultūros centro pastatą, 1978 m. pučiamųjų skyriuje keliems mokslo metams suskambėjo birbynė (atnaujinta pučiamųjų skyriaus birbynės klasė 2010 m.). Nuo 2008 m. pučiamųjų skyriuje veikia fleitos klasė. 1979 m. įsteigtas styginių skyrius (smuiko klasė), kurį 1982 m. papildė klasikinės gitaros, 1994 m. – kanklių klasė. Teorinių disciplinų – muzikinio rašto (solfedžio) ir muzikos istorija – mokoma nuo mokyklos įsteigimo pradžios. Teorinio skyriaus chorinio dainavimo klasė įsteigta 1993 m. Į dabartinį pastatą mokyklos kolektyvas palaipsniui persikėlė 1992–1993 metais.

Nuo 1985 m. veikia mokyklos Didžiasalio skyrius, kuriame šiuo metu dirba vienas fortepijono skyriaus mokytojas.

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-21 „Dėl Ignalinos muzikos mokyklos pavadinimo pakeitimo ir Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos nuostatų patvirtinimo“ mokyklai suteiktas kraštiečio, kompozitoriaus Miko Petrausko vardas ir mokykla vadinasi Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla.

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. mokykloje šalia mokinių, lankančių Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) ir Formalųjį švietimą papildančio ugdymo (FŠPU) muzikines programas, pagal Neformaliojo suaugusiųjų švietimo (NSŠ) muzikinio ugdymo programą mokosi ir suaugusieji (18 m. ir vyresni asmenys).