*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centras

Laikinai einantis direktoriaus pareigas – Darginas Mikėnas

 

ISTORIJA

Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centras įsteigtas 2020-09-01 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-79 „Dėl Ignalinos kultūros ir sporto centro reorganizavimo sąlygų aprašo, Ignalinos rajono kultūros centro ir Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro nuostatų ir Ignalinos rajono kultūros centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“.

Istoriškai įstaigoje tęsiama Ignalinos rajono moksleivių namų veikla. Ignalinos rajono moksleivių namai buvo įsteigti 1990 m rugpjūčio 20 d. Ignalinos rajono valdybos 1990 m. birželio 13 d. potvarkiu Nr. 16. (ir perėmė tuo pačiu potvarkiu likviduotų sporto klubo „Gintaras“ ir jaunųjų technikų stoties funkcijas). Ignalinos rajono valdybos 1998 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 308 „Dėl Ignalinos rajono moksleivių namų pavadinimo pakeitimo“ įstaiga pavadinta Ignalinos moksleivių namais.

Nuo 2010-07-01, vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-61 „Dėl Ignalinos rajono kultūros centro reorganizavimo prijungimo būdu prie Ignalinos moksleivių namų sąlygų bei Ignalinos kultūros ir sporto centro nuostatų patvirtinimo“, prie Ignalinos moksleivių namų buvo prijungtas Ignalinos rajono kultūros centras, vėl pakeistas įstaigos pavadinimas – įstaiga vadinosi Ignalinos kultūros ir sporto centru ir vykdė kultūros, švietimo ir sporto veiklas. Ignalinos kultūros ir sporto centre nuo 2010 m. liepos 1 d. veikė 4 skyriai. Du skyriai – Etninės veiklos bei Kultūros – vykdė kultūrinę, o Sporto skyrius ir Turizmo, dailės ir informatikos skyrius – švietimo veiklą. Nuo 2012 m. rudens Etninės veiklos skyrius panaikintas, jo pagrindu įsteigtas Ignalinos krašto muziejus. Nuo 2018 m. Kultūros skyriuje įteisintos ir švietimo veiklos, o Turizmo, dailės ir informatikos skyrius pavadintas Turizmo ir menų skyriumi.

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-79 „Dėl Ignalinos kultūros ir sporto centro reorganizavimo sąlygų aprašo, Ignalinos rajono kultūros centro ir Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro nuostatų ir Ignalinos rajono kultūros centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ Ignalinos kultūros ir sporto centrą buvo nuspręsta reorganizuoti padalijimo būdu, iki 2020 m. rugpjūčio 31 d., įsteigiant du juridinius asmenis: Ignalinos rajono kultūros centrą ir Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centrą, kuriems tam tikromis dalimis perėjo Ignalinos kultūros ir sporto centro teisės ir pareigos.