*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimas valstybės biudžeto lėšomis

 

Savivaldybės lygmens neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programos didina neformaliojo vaikų švietimo pasiūlą, įvairovę ir prieinamumą savivaldybėje. Savivaldybės lygmens NVŠ programų akreditavimas ir finansavimas vykdomas vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašu.

NVŠ lėšomis NVŠ programas įgyvendinti gali visi švietimo teikėjai, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas, kurie:

 •  yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre;
 •  turi arba turi teisę naudotis NVŠ programai (-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones, būtinas NVŠ programai vykdyti;
 •  turi asmenis, turinčius teisę, o laisvieji mokytojai – patys turi teisę pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą teikti švietimo paslaugas pagal NVŠ programas;
 •  atitinka higienos normas ir teisės aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus.

 

NVŠ teikėjai teikia NVŠ programas vertinimui elektroniniu būdu tinklalapyje www.nspr.smm.lt:

 • pateikus iki birželio 1 d., informacija apie reikalavimus atitinkančias/neatitinkančias NVŠ programas pažymima NŠPR iki rugpjūčio 1 d.; NVŠ programa gali būti finansuojama nuo rugsėjo 1 d.;
 • pateikus iki spalio 1 d., informacija apie reikalavimus atitinkančias/neatitinkančias NVŠ programas pažymima NŠPR iki gruodžio 1 d.; NVŠ programa gali būti finansuojama nuo vasario 1 d.;

 

2023 m. Ignalinos r. sav. nustatytas NVŠ lėšų vienam mokiniui per mėnesį dydis (NVŠ krepšelis):

 • mokiniui – 15 Eur;
 • mokiniui, dalyvaujančiam prioritetinėje NVŠ programoje – 20 Eur;
 • mokiniui, turinčiam Mokinių registre nurodytų vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – du NVŠ krepšelio dydžiai).

 

NVŠ prioritetinės programos:

 • techninės kūrybos, gamtos ir ekologijos, informacinių technologijų, technologijų, medijų, krypties NVŠ programos, prisidedančios prie STEAM įgyvendinimo plėtros. Taip pat šių krypčių NVŠ programos: pilietiškumo, choreografijos, šokio, kalbos, dailės, muzikos;
 • į 9–12 klasių arba 1–4 gimnazijos klasių mokinių amžiaus tarpsnį orientuotos NVŠ programos.