*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

Projektas „Ugdymo priemonės mokykloms“

Projektas „Ugdymo priemonės mokykloms“ (projekto Nr. 10-063-P-0001) yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšomis. Projektu siekiama gerinti švietimo paslaugų kokybę, aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas laboratorine įranga, priemonėmis ir kompiuterine įranga. 

Projekto įgyvendinimas – nuo 2024 m. gegužės 9 d. iki 2028 m. rugsėjo 30 d. Projekto biudžetas – 52 090 812,98 Eur. Projektas šalyje įgyvendinamas su 74 partneriais (savivaldybių administracijomis ir bendrojo ugdymo mokyklomis). Siekiami stebėsenos rodikliai (šalies mastu): naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas – 287 038 asm.; bendrojo ugdymo mokyklos, kuriose įrengtos gamtos mokslų laboratorijos – 470 vnt. Projekto tikslinė grupė: mokiniai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir kiti mokyklų darbuotojai, atsakingi už laboratorinę ir kompiuterinę įrangą. 

Ignalinos rajono savivaldybės administracija dalyvauti Nacionalinės švietimo agentūros vykdomos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-03 „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“ veiklos „Gerinti švietimo paslaugų kokybę aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas laboratorine įranga ir priemonėmis“ projekte „Ugdymo priemonės mokykloms“ partnerio teisėmis apsisprendė 2023 m. lapkričio mėn. Tam buvo pritarta savivaldybės Tarybos sprendimu:

Projekto įgyvendinimui savivaldybės finansavimo nereikės.

Projekto tikslasgerinti švietimo paslaugų kokybę aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas laboratorine įranga ir priemonėmis. Įgyvendinant Projektą, bus parengtos Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimo standarto rekomendacijos, valstybės ar savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklos, kuriose mokosi ne mažiau kaip 200 mokinių, bus aprūpintos kompiuteriais, jų įkrovimo dėžėmis, gamtos ir technologijų dalykams mokyti skirtomis priemonėmis ir įranga.

Projekte dalyvauja šios savivaldybės mokyklos:

  • Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija
  • Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

2024-04-29 Ignalinos rajono savivaldybės administracija ir Nacionalinės švietimo agentūra pasirašė Jungtinės veiklos sutartį įgyvendinant 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-03 „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“ projektą „Ugdymo priemonės mokykloms“. Pagal sutartį projekte dalyvaujančioms savivaldybės mokykloms bus skirta kompiuterių ir gamtos mokslų mokymo priemonių už 166 146,97 eurų.

Planuojama, kad pirmosios ugdymo priemonės – 48 kompiuteriai ir jų įkrovimo dėžės – Ignalinos r. Vidiškių gimnaziją pasieks dar iki 2024-09-01.

Projekto metu planuojama įsigyti dar 68 kompiuterius (su įkrovimo dėžėmis), įvairių gamtos ir technologijų dalykams mokyti skirtų priemonių ir įrangos.

 

Daugiau informacijos apie projektą: https://www.nsa.smm.lt/projektai/veikiantys-projektai/projektas-ugdymo-priemones-mokykloms/.