*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

Projektas „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“

„Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“ – projektas, finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (angl. Recovery and Resilience Facility) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamas projektas skirtas skatinti švietimo inovacijų, grįstų skaitmeninėmis technologijomis, diegimą švietimo sektoriuje, sudarant sąlygas inovacijoms kurti ir bandyti ugdymo įstaigose, konsultacijoms teikti pasitelkiant technologijų žinių turinčius ir su sukurtomis priemonėmis gebančius dirbti mokytojus inovatorius ir ekspertus, kurie teiks pagalbą švietimo įstaigoms ir pedagogams, susiduriantiems su sunkumais naudojantis technologijomis ir skaitmeniniais ištekliais.

Planuojamas projekto įgyvendinimas:  2022-08-16 iki 2024-06-30. Projekto tikslinė grupė – pedagogai ir mokiniai, valstybinių aukštųjų mokyklų dėstytojai ir studentai, lituanistinių mokyklų užsienyje mokiniai ir mokytojai. Projektu siekiama sudaryti sąlygas švietimo sistemai veikti efektyviau bei gerinti mokymosi rezultatų kokybę pasitelkiant švietimo technologijos ir skaitmenines inovacijas.

Projekto tikslas – inovatyviomis skaitmeninėmis technologijomis auginti Lietuvos švietimo sistemos efektyvumą, taip pat kelti mokymosi rezultatų kokybę.

Projekto „EdTech“ įgyvendinimas, pageidaujamas poveikis ir siekiami rezultatų rodikliai numatyti nacionaliniame plane „Naujosios kartos Lietuva“

 

Projektas „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“ sprendžia šiuos nacionalinius iššūkius: 

  • Skaitmeninių inovacijų plėtrą švietimo įstaigose stabdo nepakankamas mokytojų, pedagogų įsitraukimas ir skaitmeninių kompetencijų trūkumas. 
  • Per lėta švietimo skaitmeninimo pažanga – mokymo įstaigoms trūksta reikiamos techninės ir programinės įrangos bei kokybiško skaitmeninio turinio.
  • Neefektyviai panaudojami švietimo sistemos generuojami duomenys.  

 

Apie projekto įgyvendinimą savivaldybėje:

Galimybės pedagogams dalyvauti projekto „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“ veiklose 2023–2024 mokslo metais

Skaitmeninio švietimo gairės mokykloms

 

 

Daugiau informacijos apie projektą: