*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija

Direktorė – Jelena Tumanovienė

 

ISTORIJA

Ignalinos rajono Didžiasalio vidurinė mokykla įkurta 1978 m. 1980 m. mokyklą baigė pirmoji abiturientų laida – 17 abiturientų. 1987–1988 m. m. mokykloje mokėsi 598 mokiniai. Tai didžiausias mokinių skaičius mokyklos istorijoje. Nuo vidurinės mokyklos įkūrimo iki 1994 m. čia buvo mokoma lietuvių ir rusų kalbomis. 1993 m. mokyklai suteiktas „Ryto“ vardas, mokykla ilgą laiką vadinosi Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ vidurine mokykla.

1994 m., rekonstravus vaikų darželio patalpas, atsiskyrė rusiškas komplektas ir tapo savarankiška mokykla.

Nuo 2003 m. rugsėjo 1 d., vadovaujantis Ignalinos rajono tarybos 2003 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T–56 „Dėl ugdymo įstaigų tinklo“, prie mokyklos prijungtos dvi anksčiau buvusios mažakomplektės pradinės mokyklos tapo Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ vidurinės mokyklos Dysnos ir Tverečiaus skyriais.  Tverečiaus skyrius, nesusirinkus vaikams, panaikintas Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimu. Dysnos skyrius veikė iki 2008 m. rugsėjo 1 d.

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. T-294 „Dėl Ignalinos r. Didžiasalio pagrindinės mokyklos ir Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ vidurinės mokyklos reorganizavimo“ prie Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ vidurinės mokyklos prijungta rusakalbė Ignalinos r. Didžiasalio pagrindinė mokykla. Dešimt metų veikusios atskirai, abi mokyklos vėl susijungė.

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-98 Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ vidurinė mokykla tapo Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija.

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-61 įsteigtas Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos Naujojo Daugėliškio skyrius, kuris savo veiklą pradėjo nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. Skyriuje mokėsi gimnazijos III–IV klasių mokiniai. 2017 m. į skyriaus III klasę mokiniai nesusirinko, nuo 2018 m. nesukomplektuota ir skyriaus IV klasė; vidurinio ugdymo skyrius panaikintas Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. T-42 „Dėl Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokyklos-daugiafunkcio centro ir Ignalinos r. Dūkšto mokyklos reorganizavimo, prijungiant jas prie Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos, sąlygų aprašo ir Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo“.

Tuo pačiu sprendimu nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. įsteigtas Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos Naujojo Daugėliškio skyrius ir Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos Dūkšto skyrius. Skyriuose vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos. Skyriai įsteigti reorganizuojant Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokyklą-daugiafunkcį centrą ir Ignalinos r. Dūkšto mokyklą, prijungiant jas prie Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos.

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. Nr. T-78 „Dėl Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos vidaus struktūros pertvarkos ir Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos nuostatų patvirtinimo“ nuo 2022 m. rugpjūčio 31 d. Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos Didžiasalio skyrius (1987 m. rugsėjo 1 d. Didžiasalyje įsteigtas Ignalinos rajono Didžiasalio vaikų lopšelis-darželis „Berželis“. Darželyje buvo 6 grupės. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-55 „Dėl ugdymo įstaigų tinklo“ nuo 2003 m. rugsėjo 1 d. darželis reorganizuotas į Ignalinos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ Didžiasalio skyrių. Nuo 2006 m. gruodžio mėn. – Ignalinos mokyklos-darželio „Šaltinėlis“ Didžiasalio skyrius, nuo 2012 m. birželio mėn. – Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos Didžiasalio skyrius) prijungtas prie Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos.