*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla

Direktorė – Lina Gladkauskienė

 

ISTORIJA

Miesto šiaurinėje dalyje, netoli Paplovinio ežero, 1980 m. pastatytas Ignalinos vaikų lopšelis-darželis.

1994 m. lopšelyje-darželyje įkurtos specialiojo ugdymo grupės vaikams su kompleksine ir protine negalia.

Ignalinos rajono valdybos 1995 m. vasario 23 d. sprendimu lopšeliui-darželiui suteiktas „Šaltinėlio“ vardas.

Ignalinos rajono tarybos 2003 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-55 „Dėl ugdymo įstaigų tinklo“ nuo 2003 m. rugsėjo 1 d. Ignalinos r. Didžiasalio vaikų lopšelis-darželis „Berželis“, Ignalinos r. Taujūnų vaikų darželis ir Ignalinos r. Vidiškių vaikų darželis reorganizuoti prijungiant juos prie Ignalinos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ ir tapo Ignalinos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ Didžiasalio, Taujūnų ir Vidiškių skyriais.

Vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-546 „Dėl Ignalinos r. Dūkšto vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ ir Ignalinos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ reorganizavimo ir Ignalinos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ nuostatų patvirtinimo“, nuo 2006 m. pavasario Ignalinos r. Dūkšto vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“ tapo  Ignalinos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ Dūkšto skyriumi.

2006 m. rugsėjo mėn., nesusirinkus vaikams, uždarytas Ignalinos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ Taujūnų skyrius.

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 22 d. sprendimu buvo nutarta pakeisti lopšelio-darželio tipą ir jį pavadinti Ignalinos mokykla-darželiu „Šaltinėlis“.

Nuo 2010 m. birželio 29 d. mokykloje-darželyje veikė Dienos socialinės globos skyrius. Šio skyriaus veiklos sritis – ne švietimo, o socialinės paslaugos.

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 9 d. sprendimu Nr. T-16 uždarytas Ignalinos mokyklos-darželio „Šaltinėlis“ Dūkšto skyrius.

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 27 d. sprendimu mokykla-darželis pavadintas Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla. Nuo 2020 m. rugsėjo mokykla turi bendrabutį.

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-66 „Dėl Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos vidaus struktūros pertvarkos ir Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos nuostatų patvirtinimo“ nuspręsta ugdymo procesui pasibaigus panaikinti Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos Dienos socialinės globos skyrių.

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. Nr. T-78 „Dėl Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos vidaus struktūros pertvarkos ir Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos nuostatų patvirtinimo“ nuo 2022 m. rugpjūčio 31 d. skyrius prijungtas prie Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos.