*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

Projekto Nr. 10-011-P-0001
Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.
Projekto vertė 113 376 623,67 Eur
Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:
1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;
2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;
3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;
4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;
5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Ignalinos rajono savivaldybė yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas infrastruktūros kūrimo, kompetencijų stiprinimo, ugdymo kokybės gerinimo veiklas. Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijoje planuojami aktų salės ir kitų patalpų remonto darbai, baldų, mokymo priemonių, kompiuterinės įrangos įsigijimas, STEAM laboratorijos atnaujinimas. Bus įrengtas interaktyvus prof. Česlovo Kudabos muziejus, muzikos instrumentų pievelė, nusiraminimo (sensorinis) kambarys, patogiam bendravimui ir darbui skirta erdvė, poilsio erdvė su masažuokliais. Vyks įvairūs mokymai, stažuotės pedagogams, paskaitos apie sveiko gyvenimo įgūdžius ir emocijų valdymą mokiniams ir mokinių tėvams. Bus įsteigti kultūrinio, STEAM, įtraukaus ugdymo koordinatorių etatai. Ugdymo procese bus siekiama kuo geriau atpažinti individualius mokinių poreikius, suteikti reikiamą pagalbą, padėti kiekvienam mokiniui pažinti save ir atskleisti savo geriausius gebėjimus. Daug dėmesio planuojama skirti ir matematinio mąstymo ugdymui, streso valdymui, sveikos gyvensenos propagavimui. Rezultatai bus vertinami pagal įvairių sričių numatytus pasiekti rodiklius. Veiklas padės įgyvendinti 9 ŠPP įgyvendinimo partneriai iš Ignalinos, Utenos, Vilniaus,  vyks tinklaveika tarp visų savivaldybės mokyklų.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

  • Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  • Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  • Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
  • Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
  • Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.

Daugiau apie projekto įgyvendinimą Ignalinos rajono savivaldybėje