*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
lt en
Facebook Instagram

 

Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija

Direktorė – Valentina Čeponienė

 

ISTORIJA

Lietuviška mokykla Ignalinoje veikia nuo 1939 m.: 1939–1944 m. pradinė mokykla, 1944–1946 m. – progimnazija, 1946–1949 m. – gimnazija, 1949 m. rugsėjo mėn. tapusi vidurine mokykla. Ilgą laiką mokykla vdinosi Ignalinos 1-ąja vidurine mokykla.

Nuo 1993 m. rugsėjo 1 d., Ignalinos rajono valdybos Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo 1993 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 146 „Dėl mokyklų pavadinimų“ mokyklai suteikus Česlovo Kudabos vardą, mokykla vadinosi Ignalinos Č. Kudabos vidurine mokykla, vėliau – Ignalinos Česlovo Kudabos vidurine mokykla.

Ignalinos rajono tarybos 2002 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-264 „Dėl Ignalinos Česlovo Kudabos vidurinės mokyklos reorganizavimo“ buvo nuspręsta mokyklą nuo 2002-07-15 reorganizuoti į Ignalinos rajono gimnaziją ir Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinę mokyklą. Iki tol vyko daug parengiamųjų darbų: 1999 m gruodžio 14 d. Ignalinos rajono tarybos sprendimu Nr. 148 „Dėl Česlovo Kudabos vidurinės mokyklos gimnazijos kūrimo veiklos programos“ buvo patvirtinta Ignalinos Česlovo Kudabos vidurinės mokykos gimnazijos kūrimo veiklos programa, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 750 „Dėl pirmųjų gimnazijos klasių statuso teikimo“ nuo 2000 m. rugsėjo 1 d. Ignalinos Česlovo Kudabos vidurinės mokyklos devintosioms klasėms suteiktas pirmųjų gimnazijos klasių statusas, o 2002 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 928 „Dėl gimnazijos statuso teikimo“ suteiktas humanitarinio ir realinio profilio gimnazijos statusas. Iškilmingas Ignalinos rajono gimnazijos atidarymas vyko 2002-09-02.

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2012  m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-114 „Dėl Ignalinos rajono gimnazijos pavadinimo pakeitimo ir Ignalinos gimnazijos naujos redakcijos nuostatų patvirtinimo“ pakeistas Ignalinos rajono gimnazijos pavadinimas – įstaiga pradėta vadinti Ignalinos gimnazija.

2002-07-15, įkūrus Ignalinos rajono gimnaziją, Ignalinos Česlovo Kudabos vidurinė mokykla buvo reorganizuota į pagrindinę dešimtmetę mokyklą. Ignalinos rajono tarybos 2003 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. T-17 „Dėl mokyklos reorganizavimo“ nuo 2003-07-15 prie mokyklos prijungta Ignalinos vidurinė mokykla, kurioje buvo mokoma rusų kalba (mokykla rusų dėstomąja kalba Ignalinoje buvo įsteigta 1906 m. ir buvo pradinė mokykla, 1950–1961 m. – septynmetė, vėliau tapo Ignalinos 2-ąja vidurine mokykla; nuo 1993 m. – Ignalinos rusų vidurinė mokykla). Nuo 2003-09-01, vadovaujantis Ignalinos rajono tarybos 2003 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T–56 „Dėl ugdymo įstaigų tinklo“, prie mokyklos prijungti Biečiūnų, Didžiasalio ir Kazokinės skyriai – buvę atskiros mažakomplektės pradinės mokyklos. Biečiūnų ir Didžiasalio skyriai 2004-09-01 dėl mažo mokinių skaičiaus užsidarė. 2005 m. rugsėjo mėn. neliko mokinių ir Kazokinės skyriuje. Nuo 2005 m. rugsėjo mėnesio mokykloje veikė suaugusiųjų mokymo klasės. Nuo 2009-08-31 prie mokyklos prijungtos dvi pagrindinės mokyklos: Ignalinos r. Ceikinių Kipro Petrausko pagrindinė mokykla ir Ignalinos r. Linkmenų pagrindinė mokykla. Jos tapo Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinės mokyklos Ceikinių ir Linkmenų skyriais. Linkmenų skyrius uždarytas 2012 m. birželio mėnesį. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-74 mokykla tapo Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-67 buvo nuspręsta reorganizuoti Ignalinos Česlovo Kudabos progimnaziją, prijungiant ją prie Ignalinos gimnazijos. 19 metų veikusios atskirai, abi mokyklos vėl susijungė. Progimnazija savo veiklą baigė 2021 m. rugpjūčio 31 d., Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos Ceikinių skyrius veiklą tęsė kaip Ignalinos gimnazijos Ceikinių skyrius.

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T-170 pakeistas gimnazijos pavadinimas – nuo 2021 m lapkričio 11 d. ji vadinasi Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija.